xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” เร่งโปรเจกต์แก้รถติด ลุยศึกษาผุดทางด่วน 2 ชั้น และทางขึ้น-ลงสถานีกลางบางซื่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"ศักดิ์สยาม"สั่งเร่งเดินหน้าศึกษา 16 โครงการ แก้ปัญหาการจราจรบนทางด่วน เฟสแรก ผุดทางด่วน 2 ชั้น ช่วงงามวงศ์วาน-พระราม 9และทางขึ้น-ลงสถานีกลางบางซื่อ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ ว่า กทพ. ได้รายงานความก้าวหน้าการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบไว้แล้ว และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับทราบผลการศึกษาของ กทพ. แล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 รวมทั้ง กทพ. ได้มีการวิเคราะห์ความเหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญ เพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรในภาพรวมทั้งระบบ

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในปัจจุบัน จำนวน 21 โครงการ มูลค่าลงทุนโครงการรวม 47,533.81 ล้านบาท แบ่งเป็น แผนระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565 - 2569) จำนวน 16 โครงการ และแผนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป) จำนวน 5 โครงการ

และ 2. โครงการทางพิเศษเพิ่มเติมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง จำนวน 11 โครงการ แบ่งเป็น แผนระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565 - 2569) จำนวน 5 โครงการ และแผนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป) จำนวน 6 โครงการ  

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม ของโครงการการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ ระยะที่ 1 จำนวน 16 โครงการ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) และโครงการแก้ไขปัญหาการจราจร จำนวน 8 โครงการ (รวม 9 โครงการ) มีแผนระยะเวลาศึกษา 15 เดือน

2.  งานศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการทางขึ้น-ลง บริเวณสถานีกลางบางซื่อ จำนวน 4 โครงการ มีแผนระยะเวลาศึกษา 6 เดือน

3. งานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแก้ไขปัญหาการจราจร จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงถนนเกษตร-นวมินทร์ และโครงการทางเชื่อมด่านจตุโชติกับทางคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก มีแผนระยะเวลาศึกษา 10 เดือน

4.  งานสำรวจและออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) โครงการเปิดใช้ช่องจราจรสวนกระแสช่วงถนนพระราม 9-ถนนเกษตร-นวมินทร์ จำนวน 1 โครงการ มีแผนระยะเวลาศึกษา 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้ กทพ. จัดทำ Presentation สรุปข้อมูลในรูปแบบ Clip Video เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป
 


กำลังโหลดความคิดเห็น