xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จต้นปี 67 !ถนน มห.3019 มุกดาหาร เชื่อมสะพานมิตรภาพ 2 หนุนเขตศก.ชายแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ทช.เร่งถนนสาย มห.3019 จ.มุกดาหาร เชื่อมสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 กว่า 14 กม.งบ 804 ล.
คืบหน้าแล้วกว่า 10 % ขยายถนนเก่า4 กม.และสร้างใหม่อีก10 กม.เพิ่มศักยภาพขนส่งหนุนเขตศก.พิเศษชายแดน คาดเสร็จต้นปี67

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ถึง บ้านบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางรวม 14.211 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้างรวม 804.159 ล้านบาท ซึ่งเป็นถนนเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า  10 % ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ งานดินถมคันทาง งานชั้นโครงสร้างทาง และงานเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2567

โดย มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (กม.ที่ 781+000) และไปสิ้นสุด
โครงการที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (กม.ที่ 414+262) ซึ่งใน 4 กิโลเมตรแรกของโครงการ จะดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 เดิม จาก 2 ช่องจราจร เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร จากนั้น
ในส่วนที่เหลือจะดำเนินการก่อสร้างถนนใหม่ทั้งหมด จนไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป - กลับ มีไหล่ทาง พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง เพิ่มขีดความสามารถในด้านการขนส่ง รองรับการขยายตัวของเมือง ส่งเสริมทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การพัฒนาจังหวัดที่อยู่ใกล้กับบริเวณเขตชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเป็นการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยเมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ นอกจากจะเป็นเส้นทางสนับสนุน SEZ รองรับการเจริญเติบโตของเมืองมุกดาหารในอนาคตแล้ว ยังเป็นเส้นทางที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 สู่ประเทศลาว รวมทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยอย่างยั่งยืนอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น