xs
xsm
sm
md
lg

สอน. -ม.เกษตรพัฒนาโครงการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรป้องอุตฯอ้อยน้ำตาลไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สอน.จับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่งเครื่องจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย ล่าสุดยื่นแจ้งจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว 1 รายการ คือ เครื่องฆ่าเชื้อข้อตาอ้อยด้วยความร้อนขนาดเล็ก

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) มีกระบวนการในการวิจัยและพัฒนาอ้อยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของ “โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่” ซึ่งมีนวัตกรรมและองค์ความรู้เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงพันธุ์อ้อยที่มีหลากหลายสายพันธุ์ก็เป็นผลจากการวิจัย ในโครงการดังกล่าว สอน. ได้เล็งเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกลไกในการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร เพื่อขอรับรองชนิดพันธุ์พืชอ้อยและคุ้มครองกระบวนการพร้อมกลไกกระบวนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทย และปกป้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยของประเทศไทย ให้สามารถพัฒนาขับเคลื่อนต่อไปได้ และยังคงสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ต่อไป จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการดำเนินโครงการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย


สำหรับผลการวิจัยตามโครงการดังกล่าว สามารถนำไปสู่ขบวนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และอื่นๆ ได้ ดังนี้ 1. จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จำนวน 11 รายการ 2. ความลับทางการค้า จำนวน 8 รายการ 3. ลิขสิทธิ์ จำนวน 10 รายการ 4. จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (สิทธิบัตรพันธุ์พืช) จำนวน 20 รายการ 5. จดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม 1 รายการ โดยได้ดำเนินการยื่นแจ้งจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้ว 1 รายการ คือ เครื่องฆ่าเชื้อข้อตาอ้อยด้วยความร้อนขนาดเล็ก

นายเอกภัทรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สอน. ยังประสบความสำเร็จในการศึกษา Whole Genome Sequence Sugarcane BA16017-01 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทาง DNA ของอ้อยพันธุ์ BA16017-01 ด้วยเทคนิค DNA Sequencing เพื่อบันทึกข้อมูล DNA ของอ้อยลงในฐานข้อมูล NCBI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีขนาดของการบันทึกถึง 111 G of Bases ถือได้ว่าเป็นข้อมูลทาง DNA ที่มีขนาดใหญ่มากระดับ Meta ซึ่งน่าจะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดขนาดหนึ่งเท่าที่ได้เคยรับการบันทึกจากประเทศไทย ถือเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจในงานวิชาการด้าน Bio -Tech กระทรวงอุตสาหกรรม
กำลังโหลดความคิดเห็น