xs
xsm
sm
md
lg

SIS แจงร่วมลงทุน KUBCoin ได้ประกันรับซื้อคืนในราคาทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ร่อนหนังสือแจ้งตลาดหุ้น หลังทุ่มงบ 67,113,829.80 บาท เข้าถือเหรียญ KUB Coin ในฐานะ Node Validator ของการตรวจสอบธุรกรรมบล็อกเชน (Blockchain) ของ Bitkub ไม่หวั่นกระทบผลประกอบการ เหตุได้มีการประกันราคาการซื้อคืนขั้นต่ำเมื่อสิ้นสุดสัญญาในการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทเข้าลงทุน แม้ว่ามูลค่าเหรียญจะลดลงอย่างมากในปัจจุบัน

บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (SIS) ชี้แจงสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ต่อกรณีการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโตเคอร์เรนซีสกุลเงิน KUB Coin ว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกับบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด มูลค่ารวม 67,113,829.80 บาท เมื่อเทียบกับทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทคิดเป็น 0.6% และได้เข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโตเคอร์เรนซี สกุลเงิน KUB Coin เพื่อวัตถุประสงค์การเป็นพาร์ตเนอร์ในการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (validator node) ในระบบการตรวจสอบธุรกรรมบล็อกเชน (Blockchain) ของ Bitkub เพื่อขยายหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าไปลงทุน ดังนี้

1.บริษัทเป็นผู้นำทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยมาตลอดกว่า 20 ปี และมีความประสงค์จะเข้าไปสำรวจเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบในธุรกิจ Blockchain ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญในแง่การเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือสูงสุด โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรในการตรวจสอบแบบเดิม ซึ่งมีต้นทุนมหาศาล เพราะมีการกระจายการเก็บข้อมูลไว้หลาย node โดยมีการตรวจสอบข้อมูลระหว่าง node ด้วยกันเอง

นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นว่าในอนาคตความต้องการนำ Blockchain ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจะมีมากขึ้นจนเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างความมั่นคงให้บริษัทได้ในอนาคต เนื่องจากข้อมูลใน Blockchain นั้นมีความถูกต้องสูง แม่นยำและน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงลงทุนในเทคโนโลยีกับ Bitkub ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจของประเทศ ได้รับอนุญาตโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการเข้าไปลงทุนในการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Node) เป็นหนึ่งในทางเลือกของการเข้าสู่ธุรกิจ Blockchain

2.บริษัทเป็นผู้ให้บริการ storage สำหรับการเก็บข้อมูลแบบ centralize อยู่แล้ว จึงมีความต้องการให้บริการสำหรับการเก็บข้อมูล ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง ผ่าน distribute ledger ของ Blockchain ควบคู่ไปด้วย ซึ่งบริษัทเห็นว่า Blockchain ของ Bitkub เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีจึงเป็นเหตที่ทำให้บริษัทสนใจเขาเป็น Validator Node ที่ทำให้เป็นเหมือน vertical integration ที่เมื่อบริษัทได้ให้บริการเก็บข้อมูลแบบ distribute แล้วยังจะมีรายได้จากการเป็น Validator Node ด้วย

3.บริษัทเป็น 1 ใน 11 รายแรกที่เริ่มต้นการเป็น Validator Node ให้ Bitkub ในรูปแบบของ POA (Proof of Authority ที่ไม่ต้องลงทุนด้านสินทรัพย์ติจิทัลตั้งแต่เริ่มแรก แต่ลงทุนด้านระบบ server และ storage และมีการดูแลให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างที่บริษัทได้เป็น Validator Node ให้กับ Bikub นั้น บริษัทเห็นว่าการใช้งาน Blockchain มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปของเหรียญ Kubcoin ที่ดี เมื่อทาง Bitkub ต้องการเปลี่ยนวิธีการจัดการจาก POA เป็น POSA (Proof of Staked Authority) โดย Proof of Staked Authority (POSA) คือระบบฉันทมติที่อ้างอิง “ชื่อเสียง” ของผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Node) ดังนั้น Node ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมบน Blockchain ประเภทนี้จำเป็นต้อง “เปิดเผยตัวตน” ว่าเป็นใครหรือองค์กรอะไร และจำเป็นต้องมีการค้ำประกันเหรียญ Kub ไว้จำนวนหนึ่งด้วย บริษัทจึงสนใจที่ลงทุนต่อโดยการเป็น Validator Node และตัดสินใจที่จะมีส่วนได้เสียในการดูแล node ให้ปลอดภัยและมีความประสิทธิภาพสูง ผ่านทางการเปิดเผยตัวตน และต้องมีการค้าประกันเหรียญ Kub ซึ่งเป็นวิธีปกติที่ใช้กันในธุรกิจ Blockchain ในต่างประเทศ

4.จากการที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกิจ Cloud ที่มี server และ storage ให้เช่าใช้แบบ Cloud Service อยู่แล้ว ดังนั้น การเป็น Validator Node จึงเป็นการใช้ทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มหรือลงทุนเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

11 บริษ้ทที่เข้าร่วมเป็น Validator node ของ Bitkub ซึ่งล่าสุดมี TVD เข้าร่วมด้วย
อย่างไรก็ดี การเข้าร่วมเป็นพาร์ตเนอร์กับ บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด นั้น มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.Validator node ต้องการทำการถือครอง (Stake) เหรียญ KUB จำนวน 250,000 เหรียญ

2.ไม่ให้บริษัททำการขายและหรือแลกเปลี่ยนเหรียญดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันที่ 31 พ.ค.2566


เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2565 บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการประกันราคาการซื้อคืนขั้นต่ำเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาในการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทเข้าลงทุน

จากผลประโยขน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ และเงื่อนไขในการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้นที่ทางบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการประกันราคาการซื้อคืนขั้นต่ำเมื่อสิ้นสุดสัญญาในการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทเข้าลงทุน ถึงแม้ว่ามูลค่าเหรียญจะมีมูลค่าลดลงอย่างมากในปัจจุบันก็ตาม แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัท โดยเมื่อสิ้นสุดสัญญาถ้าปรากฏว่าราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลต่ำกว่าราคา ณ วันที่บริษัทได้ลงทุนไป ทางบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด จะรับซื้อคืนที่ราคาเดิมที่บริษัทลงทุน มูลค่า 67,113,829.80 บาท แต่หากว่าราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสูงกว่าราคาขั้นต่ำที่รับประกัน บริษัทสามารถขายทำกำไรตามราคาซื้อขายแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

ล่าสุด ณ เวลา 22.22 น.ราคาเหรียญ KUBcoin ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 81.28 บาทต่อเหรียญ หรือปรับตัวลดลงกว่า -13.53%
กำลังโหลดความคิดเห็น