xs
xsm
sm
md
lg

ถกรถไฟ "ไทย-ลาว" คืบหน้าร่วมผุดสะพานข้ามโขงแห่งใหม่เชื่อม "หนองคาย-เวียงจันทน์" ราง 2 ขนาด ลาวขอแยกสะพานรถไฟกับรถยนต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"อธิรัฐ" นำทีมหารือ รมต.ลาวเชื่อมรถไฟ "หนองคาย-เวียงจันทน์" คืบหน้า สร้าง "สะพานข้ามโขงแห่งใหม่" ลาวเสนอแยกโครงสร้างสะพานรถไฟและรถยนต์ จ่อขยายเวลาสะพานมิตรภาพ 1 หลัง 22.00 น. ลาวเผยเชื่อมทางรถไฟ "เวียงจันทน์ -ท่านาแล้ง" 2.8 กม.เสร็จปลาย มิ.ย. 65 เปลี่ยนถ่ายสินค้าสะดวก

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ประชุมหารือโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างไทย-ลาว-จีน (ช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์) ร่วมกับ นายเวียงสะหวัด สีพันดอน รัฐมนตรีโยธาธิการและขนส่ง ผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ กรมโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการรถไฟจีน-ลาว ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างนครคุนหมิงกับนครหลวงเวียงจันทน์ ที่จะส่งเสริมการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างลาวกับจีนให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดหนองคาย โดยเส้นทางรถไฟดังกล่าวมีความสำคัญในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อมีการเชื่อมต่อโครงข่ายโดยสมบูรณ์จากจีน ลาว มายังไทย ซึ่งขณะนี้ไทยได้มีแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟหนองคายไปยังสถานีรถไฟเวียงจันทน์ ด้วยการพัฒนาสถานีรถไฟหนองคายให้สามารถรองรับการขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

ในการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายไทยและ สปป.ลาว ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-ลาว-จีน ความคืบหน้าการดำเนินงานรถไฟไทย-ลาว การขนส่งสินค้าข้ามแดนทางรถไฟ ช่วงหนองคาย-ท่านาแล้ง พร้อมทั้งได้มีการหารือแนวทางการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมต่อรถไฟ หนองคาย-เวียงจันทน์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย-เวียงจันทน์) ในปัจจุบัน ห่างจากสะพานเดิมประมาณ 30 เมตร โดยสะพานแห่งใหม่จะมีทางรถไฟขนาดทางมาตรฐานและขนาดทาง 1 เมตร และ 1.435 เมตร อีกทั้งยังสามารถรองรับรถยนต์ได้ด้วย โดยฝ่ายไทยจะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง ซึ่งจากการหารือร่วมกัน ผู้แทน สปป.ลาวแจ้งว่าฝ่ายลาวยินดีให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ โดยขอให้ฝ่ายไทยออกแบบและจัดทำรายงาน EIA เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการประชุมหารือร่วมกันในการประชุมครั้งถัดไป

โดยสรุปการหารือร่วมไทย-ลาว ดังนี้ 1. ฝ่ายลาวเสนอให้มีการใช้มาตรฐานระบบรางเดียวกันทั้งฝ่ายไทยและลาวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 2. ฝ่ายลาวยินดีให้ไทยศึกษาแนวทางการก่อสร้างสะพานแม่น้ำโขงทั้งสะพานรถไฟและรถยนต์ ซึ่งจะได้พิจารณาผลการศึกษาร่วมกันต่อไป โดยเบื้องต้นฝ่ายลาวเสนอว่าสะพานรถไฟและสะพานรถยนต์ควรแยกจากกัน (แนวคิดไทย โครงสร้างจะเป็นลักษณะสะพานรถไฟด้านล่าง และมีถนนซ้อนอยู่ด้านบน) 3. ฝ่ายลาวรับไปพิจารณาการขยายเวลาการให้บริการการขนส่งข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ภายหลัง 22.00 น. ตามข้อเสนอของฝ่ายไทย 4. รัฐมนตรีโยธาธิการและขนส่ง นายเวียงสะหวัด สีพันดอน แห่ง สปป.ลาว ยินดีที่จะขอเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แห่งราชอาณาจักรไทย (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) มาเยือนลาว เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟ ช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ ณ สปป.ลาว พร้อมคณะอีกครั้งหนึ่ง

@ลาวเผยเชื่อมเส้นทางรถไฟ จาก "เวียงจันทน์-ท่านาแล้ง" 2.8 กม.เสร็จปลาย มิ.ย. 65 เปลี่ยนถ่ายสินค้าสะดวก

ส่วนในช่วงเช้า นายอธิรัฐได้นำคณะสำรวจท่าเรือบก (Dry Port) ท่านาแล้ง ซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 2,000 ไร่ ในบ้านดงโพสี เมืองหาดซางฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ อยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จในระยะแรก และอยู่ระหว่างก่อสร้างทางรถไฟจากสถานีเวียงจันทน์ใต้ของรถไฟลาว-จีน ถึงท่าเรือบกท่านาแล้ง ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนมิถุนายน 2565 โดยจะรองรับการเปลี่ยนถ่ายจากรถไฟขนาดทาง 1.435 เมตร และขนาดทาง 1 เมตร ด้วยอุปกรณ์ Reach Stacker

และยังได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของโครงการเวียงจันทน์โลจิสติกส์ปาร์ก (Vientiane Logistics Park : VLP) ซึ่งรับทราบแนวทางการขยายเวลาเปิดให้บริการจากเวลา 06.00-22.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความแออัด ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางรางเพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้า รวมถึงพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับสินค้าผ่านแดนและกระบวนการด้านเอกสารด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น