xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.จับมือซาอุดี อารัมโก สร้างความมั่นคงทางพลังงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ปตท.ผนึกความร่วมมือ ซาอุดี อารัมโก สร้างความมั่นคงทางพลังงานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ รวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด และธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงาน ระหว่าง บริษัท ซาอุดี อารัมโก ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบีย โดยมี นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายอิบราฮิม อัล-บราห์นิน รองประธานกรรมการฝ่ายขาย ธุรกิจการค้าและการวางแผนจัดหา บริษัท ซาอุดี อารัมโก ร่วมลงนามผนึกความร่วมมือด้านพลังงานในหลายมิติ ทั้งธุรกิจต้นน้ำ ปลายน้ำ รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด และธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ ปตท.ในการกระชับความร่วมมือกับ ซาอุดี อารัมโก ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่ความร่วมมือด้านพลังงานแห่งอนาคต ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลความมั่นคงด้านพลังงาน และสร้างโอกาสให้แก่ประเทศสู่การใช้พลังงานสะอาดในภายภาคหน้าอีกด้วย 
 
นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. และซาอุดี อารัมโก ได้ร่วมมือทางธุรกิจในการซื้อขายน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาอย่างยาวนาน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และการเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน รวมถึงธุรกิจพลังงานสะอาด สอดคล้องวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตอีกด้วย

นายอิบราฮิม อัล-บราห์นิน รองประธานกรรมการฝ่ายขาย ธุรกิจการค้าและการวางแผนจัดหา บริษัท ซาอุดี อารัมโก กล่าวว่า ความร่วมมือกับ ปตท.ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจปลายน้ำในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานและเคมีภัณฑ์ทั่วโลก
กำลังโหลดความคิดเห็น