xs
xsm
sm
md
lg

PTTGC แจงกำไรไตรมาส 1/65 อยู่ที่ 4.2 พันล้าน ลดลง 57%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“พีทีที โกลบอล เคมิคอล” เผยกำไรไตรมาส 1/65 ที่ 4,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากไตรมาส 4/2564 แต่ลดลง 57% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามราคาน้ำมันดิบ

นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 1/2565 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 4,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากไตรมาส 4/2564 ที่มีกำไรสุทธิ 3,248 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2564 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง 57% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9,695 ล้านบาท

โดยบริษัทมีรายได้จากการขายในไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 175,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% จากไตรมาส 4/2564 และเพิ่มขึ้น 72% จากไตรมาส 1/2564 เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามราคาน้ำมันดิบ ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนทั้งอุปสงค์ที่ฟื้นตัวภายหลังจากที่หลายประเทศทั่วโลกเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และความตึงเครียดทางการเมืองจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนำไปสู่การคว่ำบาตรการใช้น้ำมันและพลังงานจากประเทศรัสเซีย เช่นเดียวกับราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางราคาวัตถุดิบ รวมถึงมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปทานที่ตึงตัว จากการหยุดซ่อมบำรุงและการปรับลดกำลังการผลิตของผู้ผลิตบางรายในภูมิภาค

ในขณะที่ปริมาณขายรวมของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1/2565 หลังจากที่บริษัทได้เริ่มรับรู้ผลประกอบการของบริษัท allnex ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการในช่วงปลายไตรมาส 4/2564 ส่งผลให้ในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานปกติ (ไม่รวมผลกำไรจากสต๊อกน้ำมันและรายการขาดทุนจากรายการมูลค่าสุทธิที่ได้รับจากสินค้าคงเหลือ กำไรทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยง รายการพิเศษอื่นๆ อยู่ที่ 6,236 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2564 ประมาณ 80% แต่ปรับตัวลดลงจากไตรมาส 1/2564 ประมาณ 29% โดยมี Adjusted EBITDA ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 14,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% จากไตรมาส 4/2564 และใกล้เคียงไตรมาส 1/2564

ซึ่งเมื่อพิจารณารวมถึงผลกำไรจากสต๊อกน้ำมันและรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (Stock Gain Net NRV) เป็นกำไรรวม 4,884 ล้านบาท ผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ุเพื่อประกันความเสี่ยง 8,568 ล้านบาท (เป็นการรับรู้ที่เกิดขึ้นแล้ว 2,573 ล้านบาท และที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น 5,996 ล้านบาท) ผลกำไรทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน 595 ล้านบาท กำไรจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 1,066 ล้านบาท ส่งผลให้ไตรมาส 1/2565 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 4,212 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น