xs
xsm
sm
md
lg

PEA ผนึก GPSC ร่วมพัฒนาเทคโนฯ กักเก็บพลังงานเพื่อใช้ในโครงข่ายระบบไฟฟ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:PEA จับมือ GPSC แลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ เพื่อมาใช้ในโครงข่ายระบบไฟฟ้าของ PEA

นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ได้ลงนามสัญญาแลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อมาใช้ในโครงข่ายระบบไฟฟ้าของ PEA

ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการร่วมกันศึกษาและพัฒนาโครงการเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงกับความต้องการใช้งาน มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานของโครงข่ายระบบไฟฟ้าของ PEA ได้แก่ เทคโนโลยี Semi-Solid Battery เทคโนโลยี Second-life EV battery เทคโนโลยี Lithium Iron Phosphate Battery หรือเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่อื่นที่มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสถียรภาพในระบบโครงข่ายฯ ปัจจุบันของ PEA และรองรับการดำเนินธุรกิจการให้บริการในรูปแบบอื่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนร่วมมือกับกลุ่มผู้นำธุรกิจ Energy Storage ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมศึกษาและพัฒนาโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในการเพิ่มศักยภาพและเสถียรภาพจากการให้บริการระบบโครงข่ายในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทาง แผนการขยายผล รวมถึงโอกาสทางธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น