xs
xsm
sm
md
lg

ทล.แจงดรามาหลักนำทางยางพารา จัดซื้อโปร่งใส แกนไม้ไผ่ติดตั้งสะดวก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“อธิบดีกรมทางหลวง” ชี้แจงติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราเพื่อความปลอดภัย เผยซื้อตรงเกษตรกรเพื่อช่วยหลือในช่วงราคายางตกต่ำ ยืนยันจัดซื้อโปร่งใส ตามระเบียบ กฎหมาย ออกแบบด้านกลวงใช้แกนเป็นไม้ไผ่ติดตั้งสะดวก มีความยืดหยุ่น

จากกรณีที่มีข่าวปรากฏในโซเชียลเรื่องหลักนำทางยางพาราที่ติดตั้งบนทางหลวงที่จังหวัดน่าน ประเด็นวัสดุและราคานั้น นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้มีการนำยางพารามาใช้ในอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ โดยใช้เสาหลักนําทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) เพื่อสนับสนุนการใช้ยางพารา โดยบูรณาการความร่วมมือทำข้อตกลง (MOU) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยยกระดับราคายางพารา เพิ่มรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและระบายผลผลิตยางพาราอย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุยางพารามีความยืดหยุ่น

ต่อมา กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดซื้อตรงกับกลุ่มเกษตรกรได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง โดยกรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดซื้อกับร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองโดยตรง

นายสราวุธกล่าวว่า หลักนำทางยางธรรมชาติที่ผลิต ได้ทำการออกแบบตามมาตรฐานตามข้อกำหนด โดยคณะกรรมการร่วมหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง และประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในภาวะที่ราคายางตกต่ำช่วงปีที่ผ่านมา โดยแขวงทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการซื้อโดยตรงจากสหกรณ์ชาวสวนยาง และนำมาติดตั้งเมื่อเดือน ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา ในสายทางที่มีอุปกรณ์นำทาง (เสาหลักนำทาง, Guide Post) ไม่ครบถ้วน หรือทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย เพื่อนำทางแก่ผู้ใช้ทางในเวลากลางคืน หรือในขณะที่มีทัศนวิสัยไม่ดี รวมถึงลดความรุนแรงและความสูญเสียจากยานพาหนะที่เสียหลักไปชนเสาหลักนำทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่เสียหลักจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดการเสียชีวิต

ทั้งนี้ ด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาผลิตหลักนำทางยางธรรมชาตินั้น ตามแบบด้านในให้เป็นเสาหลักกลวง มีความยืดหยุ่น ดังนั้นในการติดตั้งบนทางหลวง จึงได้มีการประยุกต์ใส่แกนลงในเสา เช่น ไม้ไผ่ ไม้ยูคาฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง และสามารถติดตั้งได้รวดเร็วขึ้น

สำหรับการคิดราคากลางในการจัดซื้อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ซึ่งราคาเสาหลักนำทางจะแปรผันตามราคายางพารา

อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า การดำเนินการติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราบนทางหลวงเป็นไปตามหลักวิศวกรรมงานทาง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงที่ราคายางตกต่ำ และขอยืนยันว่าเป็นการดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทุกประการ

หากประชาชนมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูล หรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


กำลังโหลดความคิดเห็น