xs
xsm
sm
md
lg

ดันเปิดบินปฐมฤกษ์! สนามบินเบตง กพท.เร่งออกใบรับรอง - อนุมัติเส้นทางบินนกแอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:คมนาคมถกความพร้อมเปิดสนามบินเบตง กพท.ยันออกใบรับรองสนามบินในสัปดาห์หน้า พร้อมอนุมัติเส้นทางให้ "นกแอร์" บินกรุงเทพ-เบตง และหาดใหญ่-เบตง วันละ 1 เที่ยว ปัดประกันที่นั่ง แต่พร้อมหนุนด้านท่องเที่ยว

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)  เผิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการและมอบหมาย ตนเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงโดยเร็ว เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเพื่อความมั่นคงของ
3 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง 

ซึ่งได้จัดประชุมติดตาม การดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง เมื่อวันศุกร์ที่ 21  มกราคม 2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT กรมท่อากาศยาน (ทย.)  สายการบินนกแอร์ รวมทั้ง ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลกับผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง

โดยได้มีการติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานเบตงในด้านกายภาพ อุปกรณ์เครื่องมือ บุคลากร และความพร้อมของหน่วยงานกำกับดูแลในการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ รวมทั้ง ความพร้อมของสายการบินนกแอร์ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยมีผลการประชุม ดังนี้

1.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้แจ้งให้มีที่ประชุมทราบว่า การออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้ท่าอากาศยานเบตง คาดว่าจะสามารถออกใบรับรองฯ ให้ได้ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม 2565  และที่ผ่านมาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้อนุมัติเส้นทางบินกรุงเทพ-เบตง และหาดใหญ่-เบตง วันละ 1 เที่ยว ให้แก่สายการบินนกแอร์เรียบร้อยแล้ว

2. สายการบินนกแอร์ยืนยันความพร้อม ที่จะทำการบินไปยังท่าอากาศยานเบตง ด้วยอากาศยานประเภท Q40O   จำนวน 86 ที่นั่ง โดยขอความอนุเคราะห์ ในเรื่องการประกันที่นั่ง ร้อยละ 75 ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้จังหวัดยะลา จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง จังหวัดยะลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้จังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง และสายการบินนกแอร์ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ทันตามกำหนด และให้เกิดความชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีความเห็นในส่วนของการประกันที่นั่งว่า ภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ภาครัฐจะสนับสนุน ผลักดันกิจกรรมในการท่องเที่ยว ลดค่าธรรมเนียม อย่างเต็มที่ โดยจังหวัดยะลารับเป็นหน่วยงานในการประสานระหว่างสายการบินนกแอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง การท่องเที่ยวจังหวัดยะลา อำเภอเบตง เพื่อหาข้อสรุปโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์ จะพยายามเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์อย่างเป็นทางการภายหลังได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุด ต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น