xs
xsm
sm
md
lg

เก้าอี้บิ๊ก "คมนาคม" คึกคัก จับตาแต่งตั้ง 2 อธิบดี "กรมเจ้าท่า-กรมราง" ร่วมทีมยูไนเต็ด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เก้าอี้บิ๊ก “คมนาคม” คึกคัก เปิดสรรหา "อธิบดีกรมราง-ผู้ตรวจฯ" 3 ตำแหน่ง โดยปิดรับสมัครวันนี้ ขณะที่กรมเจ้าท่าคาดโยก "จันทิรา บุรุษพัฒน์" จากผู้ตรวจไปนั่งอธิบดี จับตาเสนอ ครม.แต่งตั้ง ฝร่วมทีม”ง "คมนาคมยูไนเต็ด"
 
รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2565 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามในประกาศคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม รวม 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวง 2 ตำแหน่ง และอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) 1 ตำแหน่ง โดยมีหนังสือถึงส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม พิจารณาเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเสนอเลื่อนตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-21 มกราคม 2565
 
นอกจากนี้ยังลงนามในประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม รวม 3 ตำแหน่ง ได้แก่ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 2 ตำแหน่ง และรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 1 ตำแหน่ง โดยให้ยื่นสมัครพร้อมแบบแสดงผลงานและข้อเสนอวิสัยทัศน์ ตั้งแต่วันที่ 10-21 มกราคม 2565 เช่นกัน
 
รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (ระดับ 10) นั้นมี 6 ตำแหน่ง ปัจจุบันว่าง 2 ตำแหน่ง ซึ่งระดับรองอธิบดีหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมสามารถสมัครเข้ารับคัดเลือกได้ ส่วนระดับอธิบดี ขณะนี้มี 2 กรมที่ว่าง คือ 1. กรมการขนส่งทางราง ซึ่งปัจจุบัน นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดคมนาคม รักษาการอธิบดี โดยมีการคาดการณ์ว่า นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง จะรับการเลื่อนตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมราง
 
2. กรมเจ้าท่า (จท.) ซึ่งปัจจุบัน นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดคมนาคม นั่งรักษาการอธิบดีเจ้าท่า ภายหลังที่นายวิทยา ยาม่วง ได้ยื่นหนังสือลาออกไปเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 โดยอ้างสาเหตุมีปัญหาสุขภาพทั้งที่อายุราชการเหลือ 4-5 ปี และมีกระแสว่าถูกแรงกดดันในการทำงาน จากนโยบาย รมต.คมนาคม
 
ขณะที่มีข้อสังเกตว่าการประกาศคัดเลือกอธิบดีนั้น มีประกาศในส่วนของกรมการขนส่งทางรางเท่านั้น ส่วนกรมเจ้าท่าไม่มีประกาศคัดเลือกอธิบดีแต่อย่างใด ทำให้คาดการณ์ว่าการแต่งตั้งอธิบดีกรมเจ้าท่า จะเป็นรูปแบบการโยกย้ายระดับ 10 ไปดำรงตำแหน่ง ซึ่งผู้ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับการแต่งตั้งคือ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้ ยังมีนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ซึ่งเคยเป็นอดีตรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ที่อยู่ในข่ายที่อาจจะได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้งเร็วๆนี้
 
สำหรับกระทรวงคมนาคมมีข่าวครึกโครมเมื่อปี 2564 หลังจากมีอธิบดีลาออกจากตำแหน่งถึง 2 คน คือ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ยื่นหนังสือลาออกวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หลังมติ ครม.โยกมาเป็นผู้ตรวจราชการฯ ขณะที่อ้างเหตุผลการลาออกว่ามีปัญหาด้านสุขภาพ ต่อมาไม่นาน นายวิทยา ยาม่วง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากอธิบดีกรมเจ้าท่า จนเกิดกระแส "คมนาคมร้าว" สวนทางคำขวัญ "คมนาคมยูไนเต็ด"
กำลังโหลดความคิดเห็น