xs
xsm
sm
md
lg

Winnonie ระดมทุนซีรีส์ A ฉลุย 80 ล้านบาท ผนึก 'ยิบอินซอย'-'ไอ-มอเตอร์' เสริมแกร่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:Winnonie สตาร์ทอัพไทยที่ให้บริการแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติ ระดมทุนระดับซีรีส์ A สำเร็จ รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท หรือราว 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 2 กลุ่มผู้ลงทุน ยิบอินซอย และกลุ่มไอ-มอเตอร์ เล็งระดมทุนในรอบถัดไปอีกครั้งในปีนี้เพื่อขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดด ตั้งเป้าให้บริการแก่ผู้ใช้ 2,000-3,000 รายภายในปีนี้ ก่อนขยายกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้สนใจทั่วไปกว่า 20,000 ราย เพื่อหนุนยานยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ในปี 2568

นายรวี บุญสินสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และกรรมการ บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) เปิดเผยว่า Winnonie สตาร์ทอัพรายแรกของประเทศไทยที่ให้บริการแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติ ได้ระดมทุนระดับซีรีส์ A สำเร็จ รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท หรือราว 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 2 กลุ่มผู้ลงทุน ยิบอินซอย และกลุ่มไอ-มอเตอร์ พร้อมเล็งระดมทุนในรอบถัดไปอีกครั้งในปีนี้ เพื่อขยายธุรกิจรองรับความต้องการของกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์ที่ต้องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

โดยปีนี้ตั้งเป้าให้บริการแก่ผู้ใช้ 2,000-3,000 ราย ก่อนขยายกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้สนใจทั่วไปที่ชื่นชอบการขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดกว่า 20,000 รายเพื่อหนุนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มกำลังในปี 2568 ซึ่งเป็นการช่วยลดทั้งค่าใช้จ่าย ลดหนี้ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ “ดีต่อเราและต่อโลก”

"นวัตกรรมธุรกิจพลังงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่าง Winnonie (วินโนหนี้) เป็นสตาร์ทอัพที่บางจากฯ ให้การสนับสนุนผ่านสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจมาตั้งแต่แรกเริ่ม จากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานที่เกิดจากการประยุกต์แนวคิดทางธุรกิจเข้ากับหลักการ Design Thinking ภายใต้วัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ จนปัจจุบันกลายเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย"

นางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร กล่าวว่า Winnonie เป็นธุรกิจที่เกิดจากความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังและความสร้างสรรค์ที่มุ่งปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและคนในสังคมด้วยเทคโนโลยีและการใช้พลังงานสะอาด สะท้อนถึงปรัชญาในการทำธุรกิจของยิบอินซอยที่มุ่งสร้างงานที่มีประโยชน์ต่อคนและสังคมในทุกยุคสมัย การร่วมลงทุนใน Winnonie ยังเป็นการเปิดฉากเริ่มต้นสายงานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานสะอาดของกลุ่มยิบอินซอย เชื่อมั่นว่าพลังของความร่วมมือกันครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกันให้แก่ประเทศชาติ และโลกใบนี้

นายปรีชา ประเสริฐถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-มอเตอร์ โฮลดิ้ง ผู้ผลิต ประกอบ และจัดจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า กล่าวว่า ปัจจุบันในประเทศไทยมีปริมาณการจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์รวมในปี 2564 ประมาณ 1.8 ล้านคัน โดยในช่วงโควิดกลับมียอดขายเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยหลักมาจากการที่ลูกค้านำไปใช้ประกอบธุรกิจไรเดอร์ส่งของ ส่งอาหาร ทำให้กลุ่มไอ-มอเตอร์ เล็งเห็นว่าธุรกิจจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะยิ่งมีการเติบโตมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Winnonie แพลตฟอร์มให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง ที่สถานีบริการบางจาก ที่บางจากฯ ริเริ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มไอ-มอเตอร์เห็นถึงแนวทางที่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน จึงเข้าร่วมลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท วินโนหนี้ จำกัด แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน และทำให้ Winnonie แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น


การระดมทุนครั้งนี้ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ Winnonie ในการขยายเครือข่ายบริการอย่างก้าวกระโดดในปี 2565 สู่เป้าหมายขยายสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติให้ครอบคลุมพื้นที่ 50% ในกรุงเทพฯ รองรับความต้องการใช้งานของผู้ขับขี่ประมาณ 2,000-3,000 ราย หลังจากนั้น Winnonie วางเป้าหมายเพิ่มจำนวนสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติกว่า 600 สถานี รองรับการขยายจำนวนผู้ใช้กว่า 20,000 รายในปี 2568 เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบในจักรยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดและความคุ้มค่าต่อการขับขี่

การประสานกำลังร่วมกันระหว่างวินโนหนี้ ยิบอินซอย และไอ-มอเตอร์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Winnonie อย่างรอบด้าน ทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยี โดยอาศัย Data เป็นหัวใจของการพัฒนาธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ และสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการและพร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น