xs
xsm
sm
md
lg

“สินิตย์” กางแผน GI ปี 65 เร่งขึ้นทะเบียนใหม่ คุมคุณภาพสินค้า ช่วยทำตลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“สินิตย์” กางแผนส่งเสริมสินค้า GI ครบวงจร เตรียมลุย 3 ภารกิจหลัก ผลักดันขึ้นทะเบียนใหม่ จัดทำระบบควบคุมคุณภาพ และเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการค้า เพิ่มรายได้ให้ชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2565 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทยอย่างต่อเนื่อง มีแผนจะดำเนิน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การผลักดันขึ้นทะเบียนใหม่ GI รายการใหม่ การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI และการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า GI เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชน และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล

สำหรับแผนการดำเนินการในด้านการผลักดันการขึ้นทะเบียน GI ใหม่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดลงพื้นที่ให้ความรู้การขอรับความคุ้มครองสินค้า GI ให้แก่ชุมชนกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อผลักดันการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนและเร่งรัดการตรวจสอบคำขอทั้งในและต่างประเทศ ส่วนการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพให้กับสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว มีเป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐานสินค้าและสามารถส่งออกไปต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายกว่า 800 รายให้นำตราสัญลักษณ์ GI ไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคสินค้า

ทางด้านการเพิ่มช่องทางการตลาด มีแผนที่จะเดินหน้าโปรโมตสินค้า GI ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ การจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำใจกลางเมือง จัดแสดงสินค้าในงานระดับนานาชาติ เช่น ThaiFex 2022, STYLE 2022, Rice Matching 2022 เป็นต้น รวมทั้งจะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า GI เพื่อสร้างความโดดเด่นตรงความต้องการของตลาด

ในปี 2564 ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์สามารถผลักดันการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยเพิ่มอีก 18 รายการ รวมเป็น 152 รายการ สร้างมูลค่าเพิ่มรวมกว่า 39,000 ล้านบาท ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการช่วยยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชน ช่วยผู้ประกอบการและเกษตรกรรายย่อยไม่ถูกกดราคา สร้างกระบวนการผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นที่ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐาน และทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า GI ไทย สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนของดีจากทั่วทุกท้องถิ่นไทย พร้อมสัมผัสคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน GI ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร GI ได้ที่ Facebook : GI Thailand สำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น ที่สนใจนำสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนเข้าสู่ระบบการคุ้มครอง GI สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368
กำลังโหลดความคิดเห็น