xs
xsm
sm
md
lg

รฟม.คุมเข้มไซต์ก่อสร้าง "สายสีส้ม" ลดฝุ่น PM 2.5 ตามรายงาน EIA เคร่งครัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ได้ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยกำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญาติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำลดฝุ่นละออง และจัดรถดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนนสาธารณะตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ทุกวันเพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง และปฏิบัติตามมาตรการด้านฝุ่นละอองที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด

เช่น การล้างทำความสะอาดถนนเป็นประจำ การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบสภาพเครื่องจักร/รถบรรทุก รวมทั้งได้ประสานขอความร่วมมือผู้รับจ้างงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง

ทั้งนี้ งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ยังดำเนินการไปได้ตามแผนงานเพื่อให้สามารถคืนผิวจราจรแก่ประชาชนได้สัญจรตามปกติได้โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยให้การจราจรคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการบรรเทามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น