xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.แจ้งมีพนักงานติดโควิดเพิ่ม 4 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ขสมก.ประกาศวันนี้ (12 ม.ค.) มีพนักงานติดโควิด 4 คน เป็นคนขับสาย 195 กระเป๋าสาย A4, ปอ.140, ปอ.80

วันที่ 12 ม.ค. 2565 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประกาศว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย A4 เพศหญิง อายุ 27 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ลูกเรือการบินไทย (เดิม) โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 12.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงแรมเดอะ บาซาร์ แบงค็อก โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร จำนวน 4 คัน ได้แก่
- รถโดยสารธรรมดา สาย 95 หมายเลข 1 - 50026 ในวันที่ 5 มกราคม 2565
ตั้งแต่เวลา 12.30 - 19.30 น.
- รถโดยสารธรรมดา สาย 107 หมายเลข 1 - 50517 ในวันที่ 6 มกราคม 2565
ตั้งแต่เวลา 12.30 - 18.30 น.
- รถโดยสารปรับอากาศ สาย A4 หมายเลข 1 - 70283 ในวันที่ 7 มกราคม 2565
ตั้งแต่เวลา 16.00 - 23.30 น.
- รถโดยสารปรับอากาศ สาย A4 หมายเลข 1 - 70289 ในวันที่ 8 มกราคม 2565
ตั้งแต่เวลา 16.00 - 23.30 น.

2. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 195 เพศชาย อายุ 46 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลกลาง โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 195 จำนวน 1 คัน คือ

- รถโดยสารหมายเลข 5 - 40027 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 24.00 น.

3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 140 เพศหญิง อายุ 35 ปี ได้เข้ารับการตรวจ
หาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลพีเอ็มจี พระราม 2 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพีเอ็มจี พระราม 2
โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 140 จำนวน 4 คัน ได้แก่

- รถโดยสาร หมายเลข 5 - 70129 ในวันที่ 3 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.15 - 11.15 น.
- รถโดยสาร หมายเลข 5 - 44189 ในวันที่ 4 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.10 - 12.10 น.
- รถโดยสาร หมายเลข 5 - 70093 ในวันที่ 5 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.50 - 10.50 น. และวันที่ 9 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.05 - 11.00 น.
- รถโดยสาร หมายเลข 5 - 44153 ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.25 - 11.25 น. และวันที่ 7 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.50 - 13.25 น.
 
 4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 80 เพศหญิง อายุ 31 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 17.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 80 จำนวน 1 คัน คือ

- รถโดยสาร หมายเลข 6 - 55038 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 - 12.00 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.30 - 13.30 น. วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.20 - 14.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 03.30 - 12.00 น. วันที่ 3 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.20 - 15.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.40 - 14.20 น. และวันที่ 5 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.40 - 11.00 น.
 
เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสารคันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้งให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการเดินทาง
 

 


กำลังโหลดความคิดเห็น