xs
xsm
sm
md
lg

บีจีซี ส่งต่อความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) และบริษัทในเครือ สานต่อเจตนารมณ์สร้างสรรค์สังคม ในโครงการ Helping Hands For Thai ส่งมอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ นำไปส่งต่อช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัด และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศ หวังช่วยแก้ปัญหาด้านความเป็นอยู่ สุขภาพกายและใจของเด็กในครอบครัวเปราะบาง โดยมีนางสาวพิไลวรรณ สันตวงค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น