xs
xsm
sm
md
lg

ชิงเก้าอี้เอ็มดีบวท.สุดคึก!เผย 6 คนผ่านเกณฑ์ เตรียมโชว์วิสัยทัศน์ตัดเชือก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บวท.เปิด 6 รายชื่อผู้สมัคร ผ่านคุณสมบัติ ชิงเก้าอี้ผู้อำนวยการใหญ่  เตรียมสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ 18 ม.ค.นี้ ตัดสินรอบสุดท้าย

รายงานข่าวจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) แจ้งว่า จากที่ บวท. ได้มีการประกาศสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บวท.โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม ถึง 17 ธันวาคม 2564นั้น

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้บุคคลต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาสมัคร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ บวท. ที่จะได้คัดสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการเข้ามาบริหารจัดการองค์กร ซึ่งนอกจากคุณสมบัติทั่วไปของการเป็นนักบริหารแล้ว ผู้สมัครต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสใน การบริหารองค์กรอีกด้วย

โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งมี นางจันจิรา บุรุษพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ จำนวนทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วย

1. นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.)
2. นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. เรือโท สุภาสชาญ ทัศนกุล รองผู้อำนวนการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

4. นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ รองกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร บจ.กรุงเทพธนาคม

5. พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ อดีตผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

6. นายอภิธัช ลิมปิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ สายการบินไทยสมายล์ 

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ ในวันที่ 18 มกราคม 2565 

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครที่สำคัญ คือ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับ ถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น และต้องมีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี หรือสินทรัพย์ขององค์กรไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง โดยแสดงงบการเงินปีใดปีหนึ่งที่ไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง และให้นำโครงสร้างองค์กร หรือผังการบริหารองค์กร หรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย ทั้งนี้ การแสดงเอกสาร งบการเงินต้องเป็นงบการเงินขององค์กรที่อ้างอิงเพียงแห่งเดียวหรือหน่วยงานเดียว กรณีที่เป็นเครือบริษัทจะพิจารณาเฉพาะงบการเงินของบริษัทหรือหน่วยงานที่อ้างอิงเท่านั้น
กำลังโหลดความคิดเห็น