xs
xsm
sm
md
lg

ทย.เผยปีใหม่มีผู้โดยสารกว่า 1 แสนคน เปิด 3 อันดับสนามบินฮอต”อุดรฯ-ขอนแก่น-อุบลฯ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ทย.เผย ปีใหม่65 ช่วงหยุด 4 วัน มีผู้โดยสารใช้บริการ สนามบินภูมิภาคกว่า 100,000คน ลดจากปีใหม่64 ประมาณ 1.16% โดยสนามบินอุดรธานี มากสุด ตามด้วยขอนแก่นและอุบลราชธานี ขณะที่นครศรีฯ มีเที่ยวบินขึ้นลงสูงสุด

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า จำนวนผู้โดยสาร จำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ และปริมาณการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 พบว่า ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ ท่าอากาศยานอุดรธานี มีจำนวนผู้โดยสาร 16,507 คน อันดับ 2 ท่าอากาศยานขอนแก่น 13,927 คน และอันดับ3 คือ. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 13,600 คน โดยจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 117,865 คน

สำหรับท่าอากาศยานที่มีจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์มากสุด 3 อันดับ ได้แก่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 162 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานอุดรธานี 124 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานขอนแก่น 104 เที่ยวบิน โดยมีจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ที่ท่าอากาศยานในสังกัดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,010 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานที่มีการขนส่งสินค้ามากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน 3,981 กิโลกรัม ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 2,381 กิโลกรัม และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 2,371 กิโลกรัม โดยจำนวนการขนส่งสินค้าของท่าอากาศยานในสังกัดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,677 กิโลกรัม

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยรวมพบว่าจำนวนผู้โดยสารในปี 2565 ลดลง 1.16% จำนวนเที่ยวบินในปี 2655 ลดลง 34.54% และปริมาณการขนส่งสินค้าในปี 2565 ลดลง 22.58%

ทั้งนี้กรมท่าอากาศยานได้ให้บริการโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า/ขาออก ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน การจัดที่นั่งในอาคารที่พักผู้โดยสารแบบเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยาน และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในท่าอากาศยาน เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของผู้ใช้บริการทุกท่านรวมถึงเร่งรัดการก่อสร้างต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้มีพื้นที่รองรับผู้โดยสาร
กำลังโหลดความคิดเห็น