xs
xsm
sm
md
lg

กรมรางฯเร่งแผนพัฒนาสถานีหนองคาย แก้รอยต่อเชื่อมรถไฟ”ไทย-ลาว-จีน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมราง ลงพื้นที่หนองคาย เช็คสภาพ เร่งแก้ปัญหารอยต่อ รถไฟไทย-ลาว-จีน หลังเปิดรถไฟลาว-จีน ปริมาณสินค้าเพิ่มกว่า 1 เท่าตัว เร่งแบบเฟส2 ไฮสปีดไทย-จีน ลุยพัฒนาสถานีหนองคาย – ย่านศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า”นาทา”

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า วันที่ 6-7 มกราคม 2565 กรมราง ได้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมแนวทางดำเนินงานรองรับการขนส่งสินค้าและการเดินทางข้ามแดน ระหว่างไทย-ลาว-จีน ให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ โดยได้รับฟังข้อสังเกตที่อาจเป็นอุปสรรค พร้อมร่วมหารือ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานเพื่อขจัดข้อติดขัดในการขนส่ง ทั้งในด้านกฎระเบียบ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งในภาพรวม การส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อให้ใช้บริการขนส่งทางรถไฟร่วมกับการขนส่งทางรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อใช้สะพานหนองคายเดิม และการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้าในระยะเร่งด่วน

ทั้งนี้ จากที่ รถไฟลาว-จีน ซึ่งเส้นทางเชื่อมโยงจาก สปป.ลาว ไปถึงชายแดนจีนที่เมืองบ่อเต็น โดยจะเชื่อมต่อเข้ากับทางรถไฟจีนไปจนถึงเมืองคุนหมิง ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว และถือเป็นเส้นทางสำคัญในเชื่อมโยงและรองรับการขนส่งสินค้า และการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว-จีน

โดยการเชื่อมโยงรถไฟระหว่างไทยและลาวนั้น ฝ่ายไทยได้มีแนวทางการบูรณาการเชื่อมต่อรถไฟไทย - ลาว - จีน ในการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านทางรถไฟช่วงหนองคาย - เวียงจันทน์ให้มีความเหมาะสมได้เตรียมความพร้อมรองรับการขนส่งสินค้า โดยสามารถจัดขบวนรถได้ถึง 14 ขบวนต่อวัน ขบวนละ 25 แคร่ แม้ว่าปัจจุบันการขนส่งสินค้าและการเดินทาง ยังมีปริมาณที่ไม่เต็มศักยภาพที่รองรับได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 การขนส่งสินค้าปัจจุบันการจัดขบวนเป็นไปตามความต้องการการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการที่เป็นลักษณะของการขนส่งผ่านแดนเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้ง การเดินทางระหว่างประเทศยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด

ซึ่งจาก จากสถิติตัวเลขการส่งออกสินค้าผ่านชายแดนหนองคายในช่วงเดือนธันวาคมปี 2563 กับช่วงเดือนธันวาคมปี 2564 (ช่วงที่มีการเปิดการให้บริการรถไฟลาว-จีน) จะเห็นได้ว่ามีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นจาก 116,552 ตัน เป็น 304,119 ตัน ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.64 พันล้านบาท เป็น 6.91 พันล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ได้ร่วมบูรณาการแนวทางดำเนินงานรองรับการขนส่งสินค้าและการเดินทางข้ามแดน ระหว่างไทย-ลาว-จีน ให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ

ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาสถานีหนองคายให้รองรับการขนส่งผ่านสะพานเดิม ซึ่งมีการเตรียมพื้นที่บริเวณสถานีประมาณ 80 ไร่ ให้เป็นพื้นที่ตรวจปล่อยสินค้าระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนถ่ายจากทางถนนสู่ระบบราง ซึ่งจะให้เอกชนเช่าบริหารจัดการพื้นที่ 4 แปลง อีก 1 แปลงเป็นพื้นที่ส่วนกลาง โดย รฟท. จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ลานยกขนสินค้า โรยหินคลุกและบดอัดความหนา 10 เซนติเมตร รวมทั้ง จัดเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่อง Mobile X-ray Inspection System เพื่อตรวจปล่อยสินค้าและทำพิธีการศุลกากรต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรมรางฯ ได้ลงพื้นที่ย่านนาทาที่ รฟท. อยู่ระหว่างเตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและย่านกองเก็บตู้สินค้า (เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในอนาคต) ซึ่งอยู่ในงานออกแบบรายละเอียด ส่วนโยธา โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ช่วงกรุงเทพ - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)

ปัจจุบัน รฟท. อยู่ระหว่างของบประมาณ เพื่อดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและย่านกองเก็บตู้สินค้าเพื่อรองรับการขนส่งทางราง จังหวัดหนองคาย ซึ่งจะคัดเลือกเอกชนผู้เข้าร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น