xs
xsm
sm
md
lg

ปรับปรุงเสร็จแล้ว! จุดตัดทางแยกภาคเหนือ จ.ลำปาง ผุดสะพานข้ามแก้รถติด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงปรับปรุงทางแยกจุดตัด ทล.1 กับ ทล.11 จ.ลำปาง ยกระดับเป็นสะพานเสร็จแล้ว วิ่งฉลุยจากแยกภาคเหนือกับแยกนาก่วม รองรับรถจากตาก, แพร่ ไปเชียงใหม่ ไม่ต้องรอติดไฟแดง

วันที่ 5 ม.ค. 2565 กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักก่อสร้างสะพาน ทล.ได้ดำเนินโครงการฯ ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนือ) อ.เมือง จ.ลำปาง ขนาด 1 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร เสร็จ และเปิดให้สัญจรแล้ว โดยโครงการงบประมาณ 89,640,000 บาท

สำหรับโครงการถนนสาย 11 ถือเป็นเส้นทางที่ผ่านจังหวัดลำปาง โดยมีจุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 ที่แยกเมโทร (เดิม) หรือแยกภาคเหนือ (ปัจจุบัน) และจุดตัดที่ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (แยกนาก่วม) ซึ่งระยะทางระหว่าง 2 ทางแยกนี้ ห่างกันเพียง 400 เมตร

โดยโครงการเดิมนั้นมีลักษณะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีการควบคุมจราจรบริเวณทางแยกโดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจร ทำให้ไม่สามารถควบคุมการจราจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรถติดสะสมเนื่องจากปริมาณรถมีจำนวนมากในวันหยุดโดยเฉพาะช่วงเทศกาล ส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดตากและจังหวัดแพร่ ผ่านไปจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ทล. จึงได้ทำการก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงสร้างสะพาน ลักษณะเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Precast Segment Bridge) ขนาด 1 ช่องจราจร ผิวทางแบบคอนกรีต ความยาวสะพาน 168 เมตร รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสาย สามารถรองรับปริมาณจราจรและอำนวยความปลอดภัยในการเดินทาง บริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนือ) เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมทางหลวง ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ การพัฒนาด้านวิศวกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย


กำลังโหลดความคิดเห็น