xs
xsm
sm
md
lg

เด็กขึ้นฟรี "บีทีเอส-สายสีทอง-บีอาร์ที" เสาร์ที่ 8 ม.ค. "วันเด็กแห่งชาติ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า วันเสาร์ที่สองในเดือนมกราคมของทุกปีกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร หรืออายุไม่เกิน 14 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครอง และขึ้น-ลงสถานีเดียวกัน เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรีตลอดสาย ทั้งในส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และสายสีลม รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 24.00 น. นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่เด็ก และผู้ปกครองให้เดินทางได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถติดต่อขอรับบัตรโดยสารเดินทางฟรีได้ทุกสถานี

นายสุรพงษ์กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์โอมิครอน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ดังนี้
- ผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัย
- จัดระบบตรวจคัดกรองอุณหภูมิของผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และตรวจคัดกรองสุขภาพเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน
- จัดจุดบริการแอลกอฮอล์ ทุกทางเข้า-ออกสถานี รวมถึงจัดจุดบริการแอลกอฮอล์เคลื่อนที่ เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น เช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า และจุดสัมผัสร่วมภายในสถานี

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อช่วยป้องกันการติดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน และสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้แก่ตนเอง และเพื่อนร่วมทาง
กำลังโหลดความคิดเห็น