xs
xsm
sm
md
lg

“อินโนบิก”ถือหุ้นเพิ่มในLotus -Adalvo หวังรุกธุรกิจยาครบวงจรเร็วขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:อินโนบิกในเครือปตท. ควัก 475ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น Lotus Pharmaceutical จาก6.6%เป็น37%และถือหุ้นใน Adalvo 60% คาดปิดดีลได้ไตรมาส1/65 ทำให้อินโนบิกก้าวกระโดดเป็นผู้ดำเนินธุรกิจยาแบบครบวงจรได้รวดเร็วขึ้น พร้อมบุกตลาดยาขนาดใหญ่ระดับโลก ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยามาตรฐานสากลให้แก่คนไทย

         บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท โลตัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด  (Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. : Lotus Pharmaceutical) บริษัทผู้ผลิตยาสามัญชั้นนำจากไต้หวัน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจใหม่ให้กับกลุ่ม ปตท. เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนสามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้มากขึ้น โดยสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมีผลภายหลังจากที่อินโนบิกได้ร่วมกับแอซทีค (Aztiq) เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท อัลโวเจน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต โฮลดิ้ง จำกัด (Alvogen Emerging Markets Holdings Limited : AEMH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก Lotus Pharmaceutical และถือหุ้น 100% ของ บริษัท อดัลโว จำกัด  (Adalvo Ltd. : Adalvo) บริษัทชั้นนำด้านการซื้อขายยาและสิทธิบัตรที่มีเครือข่ายทั่วโลก ในมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 475 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้อินโนบิกก้าวขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus Pharmaceutical ในสัดส่วนประมาณ 37% จากเดิม 6.66% และถือหุ้นประมาณ 60% ใน Adalvo โดยการทำธุรกรรมครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2565 หลังจากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. มีความยินดีกับการร่วมลงทุนในครั้งนี้ โดยกลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนจึงเร่งพัฒนาธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตให้ สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีโลก โดยมีอินโนบิกเป็นหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจนี้ให้แก่กลุ่ม ปตท.  ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายคือการมุ่งเพิ่มความสามารถการเข้าถึงยาสามัญที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้กับประเทศ การลงทุนในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญ


สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต ตลอดจนผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของอาเซียน พร้อมเพิ่มโอกาสการลงทุนด้านเทคโนโลยีผลิตยาขั้นสูงจากต่างประเทศในไทยอีกด้วย

นายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยย่นระยะเวลาและทำให้อินโนบิกสามารถก้าวกระโดดเป็นผู้ดำเนินธุรกิจยาแบบครบวงจรได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งการเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus Pharmaceutical ทำให้อินโนบิกมีศักยภาพความพร้อมในการดำเนินธุรกิจยาครบวงจรตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสูตรยา รวมถึงการผลิตและจัดจำหน่าย โดยมุ่งเน้นที่ยาสามัญครอบคลุมหลายกลุ่มโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งและโรคระบบประสาท เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล


นอกจากนี้ ความพร้อมทางด้านเครือข่ายและศักยภาพทางธุรกิจของทั้ง Adalvo และอินโนบิกในการรองรับการขยายการลงทุนธุรกิจยาในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก ทำให้การลงทุนในครั้งนี้เป็นตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ในการขับเคลื่อนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม

นายโรเบิร์ต เวสแมน ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Alvogen และ Aztiq กล่าวว่าการทำงานร่วมกับกลุ่ม ปตท. และอินโนบิก พันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งพร้อมศักยภาพในการขยายตลาดยาในภูมิภาคอาเซียน โดยเชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังครั้งนี้จะทำให้ Lotus Pharmaceutical และ Adalvo ก้าวสู่ผู้นำในอุตสาหกรรมยาระดับโลกต่อไปได้

บริษัท Lotus Pharmaceutical ก่อตั้งในปี 1966 มีสำนักงานใหญ่ที่ไต้หวัน เป็นบริษัทผลิตยาสามัญชั้นนำ มูลค่าสูง ครอบคลุมหลายกลุ่มโรค อาทิ โรคระบบประสาท โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคมะเร็ง โรคสุขภาพผู้หญิง โรคอ้วน Lotus Pharmaceutical เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Alvogen ในปี 2014 มีสินทรัพย์ที่สำคัญได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงงานผลิตยาในไต้หวันและเกาหลี ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกจำหน่ายในตลาดที่สำคัญในหลายภูมิภาค ผ่านเครือข่ายและคู่ค้าที่เป็นบริษัทยาชั้นนำของโลก

Adalvo เป็นผู้นำธุรกิจ B2B ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ให้ความสำคัญในการคัดเลือก Portfolio มูลค่าสูงที่ครอบคลุมยาโมเลกุลเล็ก (ยาเคมี) ยาชีววัตถุและเปปไทด์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยา อาทิ ยาโรคระบบประสาทงปัจจุบัน Adalvo นั้นทำตลาดกว่า 60 ประเทศ ผ่านคู่ค้าชั้นนำกว่า 40 ราย
กำลังโหลดความคิดเห็น