xs
xsm
sm
md
lg

วิทยุการบินฯ แต่งตั้ง “ระพี ผ่องบุพกิจ” เป็นประธานบอร์ดคนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) แจ้งว่า จากการประชุมใหญ่วิสามัญบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ก. (กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม) และผู้แทนผู้ถือหุ้น ข. (สายการบินผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง นายระพี ผ่องบุพกิจ กรรมการบริษัทฯ เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ทดแทนกรรมการที่ลาออกและพ้นวาระ

และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2564 (660) ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นายพรชัย ฐีระเวช เป็นรองประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งและกรรมการที่พ้นวาระ

​ปัจจุบันคณะกรรมการ บวท. ประกอบด้วย
​1. ​นายระพี ​ผ่องบุพกิจ ประธานกรรมการ
​2. นายพรชัย ​ฐีระเวช​​​ รองประธานกรรมการ
​3. ​นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
​4. ​นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ กรรมการ
​5. ​นางพงษ์สวาท ​​กายอรุณสุทธิ์ กรรมการ
​6. ศาสตราจารย์ ดร.อมร​ พิมานมาศ กรรมการ
​7.​ ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย​ กรรมการ
​​

นายพรชัย ฐีระเวช รองประธานกรรมการ บวท.
กำลังโหลดความคิดเห็น