xs
xsm
sm
md
lg

“สนั่น” ชง “สมุดปกขาว” นายกฯ เร่งขับเคลื่อนการค้า เกษตร-อาหาร การท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“สนั่น” มอบสมุดปกขาวงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 39 ให้ “บิ๊กตู่” ชงขับเคลื่อนการค้า การลงทุน การค้าชายแดน เกษตรและอาหาร และการท่องเที่ยวและบริการ พร้อมขอให้ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้มอบ “สมุดปกขาว” งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ที่ได้รวบรวมประเด็น และข้อเสนอจากหอการค้าทั่วประเทศ ให้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม โดยยืนยันว่าหอการค้าไทยมีความจริงใจ และตั้งใจ พร้อมที่จะทำงานเคียงคู่กับรัฐบาล เดินหน้าฝ่าวิกฤต พลิกโฉมประเทศไทยไปด้วยกัน

โดยปี 2565 หอการค้าไทยพร้อมจะสนับสนุน เพื่อทำให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโต และเข้มแข็งอีกครั้ง โดยจะดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภาค การขับเคลื่อน การท่องเที่ยวมูลค่าสูง ด้วย Happy Model ในพื้นที่ต่างๆ โดยพัฒนาสินค้า และบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างความแตกต่าง และมี Story Telling ต่อยอด Application ทักทาย ให้เป็น Super App ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้แก่นักเดินทางชาวต่างชาติ การพัฒนาและยกระดับเกษตรมูลค่าสูง ตามแนวทาง BCG พร้อมกับผนึกกำลังกับภาครัฐในการปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎหมายที่ล้าสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

นอกจากนี้ ในการสัมมนาของหอการค้าทั่วประเทศครั้งนี้ยังได้ระดมความคิดเห็น ใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. การเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง โดยขับเคลื่อนผ่าน 3 Value Chains ได้แก่ ด้านการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

โดยมี 5 ประเด็นหลัก และ 1 ประเด็นเร่งด่วน คือ 1. Product & Service for the Future : การพัฒนาสินค้าและบริการ เน้นการเพิ่มมูลค่า การพัฒนาผู้ประกอบการ และการออกแบบพัฒนา Digital Platform เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 2. Connect to the World : เราจะเชื่อมตลาดโลกด้วยสิ่งที่เรามี ทั้งสินค้า บริการ วัฒนธรรม ผ่านแนวคิด ไทยเท่ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสเติบโตและก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

3. People for the Future : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยหอการค้าจะสนับสนุนและเร่งพัฒนาผู้ประกอบการให้พร้อมรับมือกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 4. Social Issues in the Future :
เน้นการกระจายรายได้ โดยหอการค้าไทยได้ดำเนินการผ่าน โครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน และเกษตรมูลค่าสูง และ 5. Our Planet in the Future : การพัฒนาเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ซึ่งสอดคล้องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงเจตนารมณ์ในที่ประชุม COP 26

ส่วนประเด็นเร่งด่วน คือ การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้

สำหรับการเชื่อมโยงการทำงานกับภาครัฐ หอการค้าทั่วประเทศ ได้จัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของแต่ละภาคเพื่อเชื่อมโยงกับแผนงานของภาครัฐ ทั้งแผนพัฒนาภาค, กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยขอให้ภาครัฐทำหน้าที่อำนวยความสะดวก และสนับสนุนแผนงานตามโครงการเร่งด่วนที่แต่ละภาคได้นำเสนอ จากการระดมความเห็นของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตลอดจนร่วมกันออกแบบอนาคตประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่เข้มแข็งและยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น