xs
xsm
sm
md
lg

"ผู้ว่าฯ รฟท." ลงพื้นที่เคลียร์แบบ "สถานีอยุธยา" ลดความสูงทางวิ่ง 4 เมตร จบปมมรดกโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ผู้ว่าการการรถไฟฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพัฒนาสถานี "อยุธยา" รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ลดระดับทางวิ่งลง 4 เมตรเพื่อให้สอดรับกับเมืองมรดกโลก

วันที่ 19 พ.ย. 2564  นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมคณะผู้บริหารการรถไฟฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพัฒนาสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การก่อสร้างสอดคล้องกับผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และรองรับการเป็นเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ตามข้อกำหนดของยูเนสโก

ทั้งนี้ สถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาถูกออกแบบภายใต้ข้อตกลงในการประชุมร่วมไทย-จีน ซึ่งการรถไฟฯ ได้คำนึงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น และต่อมาทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก ได้มีข้อห่วงกังวลว่าโครงการอาจส่งผลกระทบต่อเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้มีการจัดทำรายงานผลกระทบ (Heritage Impact Assessment,HIA.) และให้การรถไฟฯ เป็นผู้ดำเนินการปรับรูปแบบอาคารสถานี ให้เป็นไปตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดความสูงของทางวิ่งลงอีก 4 เมตร เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา
กำลังโหลดความคิดเห็น