xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จ ก.พ 65! ขยาย 7 เลนถนน 331 ต่างระดับมาบเอียง-แยกหนองปรือ รับรถบรรทุกเชื่อมแหลมฉบัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ทล.ขยายถนน 7 ช่องจราจร สาย 331 ต่างระดับมาบเอียง-แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) จ.ชลบุรี คืบหน้า 75% คาดเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รองรับปริมาณจราจร หนุนขนส่งท่าเรือแหลมฉบัง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 สายต่างระดับมาบเอียง-แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) รวมระยะทาง 19.9 กิโลเมตร งบประมาณ 896.9 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้ากว่าร้อยละ 75 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565

โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงในการขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีไปยังท่าเรือแหลมฉบังผ่าน อ.พนัสนิคม และ อ.บ้านบึง ที่มีปริมาณจราจรหนาแน่นในปัจจุบัน โดยขยายถนนจาก 4 ช่องจราจร เป็น 7 ช่องจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงเพื่อให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รองรับการขยายตัวของโครงข่ายด้านคมนาคมในพื้นที่ EEC และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3

สำหรับรูปแบบโครงการมีจุดเริ่มต้นอยู่บนทางหลวงหมายเลข 331 ที่ กม.49+511 บริเวณทางแยกต่างระดับมาบเอียง และมีจุดสิ้นสุดโครงการอยู่บนทางหลวงหมายเลข 331 ที่ กม.69+500 บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) รวมระยะทาง 19.9 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษจากเดิมขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) มีเกาะกลางแบบร่อง (Depressed Median) และทำการก่อสร้างคันทางใหม่เป็นถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 ช่องจราจร รวมถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดขนาด 7 ช่องจราจร (ไป 4 ช่องจราจร และกลับ 3 ช่องจราจร) กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร มีเกาะกลางเป็นแบบร่อง และก่อสร้างสะพานบกแบบมีจุดกลับรถใต้สะพาน (Underpass U-turn) จำนวน 2 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวงบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจำนวน 16 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงและรองรับปริมาณการจราจรภาคขนส่งและระบบโลจิสติกส์ไปยังท่าเรือแหลมฉบังจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการ อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักลงทุน รองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ EEC เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

การดำเนินโครงการเป็นไปตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้เร่งรัดและติดตามการก่อสร้างในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อยกระดับโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อรองรับนักลงทุนและการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมการขนส่งระหว่างประเทศ และศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล


กำลังโหลดความคิดเห็น