xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่ม ปตท.สานต่อ “Restart Thailand” ปีที่ 2 รับสมัครแรงงาน-นักศึกษาจบใหม่ 2,300 อัตรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กลุ่ม ปตท.เดินหน้าจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ และกลุ่มผู้ว่างงานกว่า 23,000 อัตราในปี 2565 ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ต่อยอดผลสำเร็จโครงการ Restart Thailand

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท.สานต่อโครงการ “Restart Thailand” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ เสริมทักษะและสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้คนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท.เตรียมเปิดรับสมัครแรงงาน นักศึกษาจบใหม่ และผู้ว่างงานรวมกว่า 23,000 อัตราในปี 2564 เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในปี 2565 ประกอบด้วย


กลุ่มแรงงานเพื่อสนับสนุนแผนการลงทุน การขยายธุรกิจ และโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 20,700 อัตรา

กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี (First Jobber) ภายใต้สัญญาระยะเวลา 12 เดือน (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2565) จำนวน 2,170 อัตรา

การเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 480 อัตรา เพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

สำหรับตำแหน่งงานที่กลุ่ม ปตท.เตรียมเปิดรับเพื่อสนับสนุนการสร้างงานให้นักศึกษาจบใหม่และกลุ่มผู้ว่างงานในปี 2565 ประกอบด้วย งานพัฒนาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน งานจัดการข้อมูล งานเพิ่มพื้นที่สีเขียว งานบัญชีและการเงิน งานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ และพนักงานสถานีบริการ NGV ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์การรับสมัคร และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.pttbsa.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564


โครงการ Restart Thailand ของกลุ่ม ปตท.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2564 โดยรับนักศึกษาจบใหม่กลุ่มแรงงาน และพนักงานประจำ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและดำเนินโครงการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกคนต่างได้รับประสบการณ์และทักษะความรู้สำคัญในสาขาอาชีพที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการประกอบอาชีพจริงของตนเองได้ในอนาคต เช่น นักศึกษาบางส่วนได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อในต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานในองค์กรด้านกฎหมาย ได้พัฒนาความคิดและฝึกฝนทักษะความรู้ในอาชีพครูผู้ช่วยสอน ซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาทุกคนที่มีโอกาสมาพัฒนาความคิด จิตใจและทักษะความรู้ในทุกมิติ ผ่านการอบรมและลงมือปฏิบัติงานจริงกับ ปตท. ที่สำคัญ ทุกคนมีรายได้ที่สามารถนำไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในช่วงที่เผชิญความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19


นอกจากนี้ ปตท.เตรียมแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านโครงการ Refresh and Energize for The New Normal ด้วยการเชิญชวนพนักงาน ปตท.ใช้วันลาหยุดพักร้อนประจำปีออกไปท่องเที่ยวในประเทศ โดยต้องมีการพักค้างคืน ตามเงื่อนไขหากเดินทางในวันธรรมดา สามารถท่องเที่ยวได้ทุกแห่ง แต่หากเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะต้องเที่ยวห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 กิโลเมตร โดย ปตท.จะช่วยออกค่าใช้จ่าย 50% ของค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริง ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ซึ่งจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 โดย ปตท.คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่อง และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่ง
กำลังโหลดความคิดเห็น