xs
xsm
sm
md
lg

EGCO ปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้า “เอเพ็กซ์ คลีนฯ” ที่สหรัฐฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง: บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป ประกาศความสำเร็จในการปิดดีลการลงทุน       เสร็จสมบูรณ์ในบริษัท เอเพ็กซ์ คลีน เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง แอลแอลซี (เอเพ็กซ์) ในสัดส่วน 17.46% ซึ่งได้ลงนามสัญญาเพื่อลงทุนทางอ้อมเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เอเพ็กซ์ เป็นบริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสร้างรายได้รวมกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2552 และขายโครงการพลังงานสะอาดให้กลุ่มลูกค้าในตลาดพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ได้ดำเนินการเข้าลงทุนทางอ้อมในสัดส่วน 17.46% ในเอเพ็กซ์ โดยเป็นผู้ลงทุนร่วมในบริษัทร่วมลงทุน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานและพลังงานของบริษัท แอริส เมเนจเมนท์ คอร์ปอเรชัน (Ares Management Corporation - NYSE: ARES) แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

“ความสำเร็จครั้งนี้เป็นการลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกของเอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้เอ็กโก กรุ๊ป มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่โครงการใหม่อีกหลายโครงการ (เช่น โครงการพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงาน) ในตลาดพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งมากกว่า 1,100 กิกะวัตต์ และมีโอกาสในการขยายการลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนในอนาคต นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าวยังสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับประชาคมโลกที่มุ่งหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” นายเทพรัตน์กล่าว 


เอเพ็กซ์เป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนเอกชน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน จนถึงเริ่มดำเนินการก่อสร้าง (Notice to Proceed - NTP) หรือเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date - COD) แล้วขายโครงการที่พัฒนาเหล่านั้นให้แก่นักลงทุนอื่น การลงทุนครั้งนี้จะส่งผลให้ทุนส่วนผู้ถือหุ้นของเอเพ็กซ์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เอเพ็กซ์ในฐานะผู้นำในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ การเป็นเจ้าของและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โครงการต่างๆ ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมถึงผลักดันการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์สู่ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (Distributed Energy Resources - DER) และการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานสะอาดในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น