xs
xsm
sm
md
lg

BGRIM ปิดดีลฮุบโรงไฟฟ้าลมที่เวียดนาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บี.กริม เพาเวอร์ ปิดดีลซื้อหุ้น 80% “Huong Hoa Holding Joint Stock” สยายปีกถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานลม 48 เมกะวัตต์ในเวียดนาม

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 100 ได้บรรลุผลสําเร็จตามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ Mr. Nguyen Van Quan ในฐานะผู้ขาย และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเข้าถือหุ้นจํานวนร้อยละ 80 ของหุ้นทั้งหมดใน Huong Hoa Holding Joint Stock Company เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 161,000 ล้านเวียดนามด่ง หรือประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Huong Hoa Holding Joint Stock Company เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในโครงการ Huong Hoa 1 ตั้งอยู่ที่ Huong Tan commune, Huong Hoa district, จังหวัด Quang Tri สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม ( EVN) โดยเป็นการร่วมการลงทุนกับ Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม โดย BGRIM ได้ร่วมพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 257 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี่ยน (Phu Yen)

นายฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า ความสำเร็จในการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ ทำให้ บี.กริม เพาเวอร์ สามารถขยายการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศเวียดนามได้เพิ่มขึ้น แสดงถึงความพร้อมของบริษัทที่จะเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการพลังงานทดแทนหลักที่สำคัญภายใต้แผนพัฒนาพลังงานของประเทศเวียดนามที่มีแผนรองรับการขยายตัวอีกเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินโครงการ (Solar Farm) DAU TIENG ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 240 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ จังหวัดฟูเยี่ยน
กำลังโหลดความคิดเห็น