xs
xsm
sm
md
lg

รฟม.เอ็มโอยูเสริมทีม K-9 รองรับเปิดรถไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รฟม.เสริมทีม K-9 เอ็มโอยู กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ สนับสนุนผู้บังคับสุนัขและสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิดเพื่อสร้างความปลอดภัย รองรับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าในอนาคต

วันนี้ (17 พ.ย. 2564) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (รฟม.) และ พลตำรวจตรี สมบูรณ์ เทียนขาว ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนผู้บังคับสุนัขและสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด ระหว่าง รฟม.กับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือกันในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า เพื่อรองรับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ  

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม.กล่าวว่า รฟม.ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้งสองสาย ได้แก่ สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา รฟม.มีการก่อตั้งแผนกสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด หรือ K-9 รฟม. ทำหน้าที่ในการตรวจค้นกระเป๋า สัมภาระ หรือวัตถุต้องสงสัยต่างๆ ที่อาจมีสารประกอบระเบิด โดยจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดพิสูจน์ทราบวัตถุระเบิด (EOD) รวมถึงสอดส่อง ดูแลความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในเขตระบบรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ ในอนาคต รฟม.จะมีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย ทำให้มีพื้นที่บริการและผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รฟม.จึงได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษในการสนับสนุนผู้บังคับสุนัขและสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด จำนวน 12 ชุดปฏิบัติการ ซึ่งได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆ จนมีความเชี่ยวชาญ สามารถคุ้มครองภัยแก่ผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิดจากกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จะร่วมปฏิบัติหน้าที่กับหน่วย K-9 ของ รฟม.ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้าของ รฟม.ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาเสริมศักยภาพการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 

สำหรับแผนกสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด หรือ K-9 รฟม. ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 โดย รฟม.ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมแห่งแรกที่มีทีม K-9 เป็นของตนเอง อันเป็นการสร้างบรรทัดฐานมาตรการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน K-9 รฟม.มีผู้บังคับสุนัข 8 นาย และสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิดทั้งหมด 10 ตัว ประกอบด้วย สายพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever) มีความสามารถด้านการค้นหาและเป็นมิตรกับผู้คน และสายพันธุ์อัลเซเชียน (Alsatian) มีความน่าเกรงขาม จึงเป็นประโยชน์ในด้านการป้องปราม ทั้งนี้ สุนัขฯ ทุกตัวได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญและผ่านการทดสอบความสามารถเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย


กำลังโหลดความคิดเห็น