xs
xsm
sm
md
lg

“นายกฯ” เปิดท่าเรือปากเมง ปรับโฉมใหม่ เปิดประตูสู่อันดามัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“นายกฯ” กดปุ่มเปิด “ท่าเรือปากเมง เปิดประตูสู่อันดามัน” หลังกรมเจ้าท่าปรับปรุง พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับนักท่องเที่ยวได้ 90,000 คนต่อปีรับเปิดประเทศ บูม “วงแหวนอันดามัน” เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว 

วันที่ 16 พ.ย. 64 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด “ท่าเรือปากเมง เปิดประตูสู่อันดามัน” โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ ท่าเรือปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

กรมเจ้าท่า (จท.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการสนับสนุนการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน รวมทั้งต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน และการกลับมาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางบก น้ำ ราง และอากาศ ให้มีความเชื่อมโยง สะดวก ปลอดภัย สร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล

ในการพัฒนาท่าเรือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานทั้งด้านการค้า การขนส่ง การสัญจรทางน้ำ เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ำ พัฒนาให้ท่าเรือมีความสวยงาม ทันสมัย มีมาตรฐาน มั่นคง และปลอดภัย รวมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ

สำหรับท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง เป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทางทางน้ำที่สำคัญในจังหวัดตรัง เรือส่วนใหญ่เป็นเรือรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากหาดปากเมงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในหมู่เกาะทะเลตรัง เช่น เกาะมุก เกาะรอก เกาะเชือก เกาะไหง เกาะกระดาน และเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เป็นต้น รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อไปที่เกาะลันตา เกาะพีพี และหาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

แต่เนื่องจากท่าเรือปากเมงมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ทำให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ กรมเจ้าท่าจึงได้ศึกษาออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเรือปากเมงให้มีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม มีรูปแบบที่เหมาะสม มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียม และสอดคล้องกับการใช้งานสามารถรองรับเรือเข้าเทียบท่าได้อย่างปลอดภัย และเพิ่มพื้นที่การใช้สอยบริเวณด้านหลังท่าเรือให้มีความครบถ้วนตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

โครงการการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือปากเมง มีวงเงินก่อสร้าง 144,161,000 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2562 แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ทุ่นเทียบเรือ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร สะพานทางเชื่อมความยาว 145 เมตร แบ่งแยกการใช้งานระหว่างรถยนต์ขนสัมภาระกับทางเดินเท้า ซุ้มประตูสู่อันดามัน จุดถ่ายภาพเช็กอินระหว่างทางเดินเท้าไปยังปลายท่าเรือ

อาคารบริการนักท่องเที่ยวมีพื้นที่ใช้สอยขนาด 1,147 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่เป็นที่ทำการของเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลความปลอดภัย จุดบริการนักท่องเที่ยว โถงที่พักคอย ห้องน้ำ ทางลาดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ และพื้นที่จอดรถ

ในปี 2562 ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ท่าเรือปากเมงมีปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน 67,000 คนต่อปี และผลการศึกษาคาดการณ์ว่าหลังจากเปิดให้บริการท่าเรือปากเมงจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นเป็น 90,000 คนต่อปี

การเปิดท่าเรือปากเมงในวันนี้ เป็นการตอบรับนโยบายการเปิดประเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดตรังเพื่อรองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เชื่อมโยงการเดินทางในอนาคตด้วยการขึ้นเครื่องบิน ต่อรถ ลงเรือ ไปท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดตรัง ตามแผนโครงการเส้นทางเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต รวมทั้งสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เรือ ร้านอาหาร โรงแรม ตลอดจนร้านค้าชุมชน คนในพื้นที่ ให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ กระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น และขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมมีแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและเพิ่มศักยภาพระบบคมนาคม ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ.นา-บ.สามแยก ขยายเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 21 กิโลเมตร ซึ่งจะสามารถเปิดใช้งานในปี 2565, ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน บ.นาขา-บ.ควนปริง ขยายเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 7 กิโลเมตร ซึ่งจะสามารถเปิดใช้งานในปี 2565

แผนดำเนินงานขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ในปี 2566-2569 ได้แก่
1) ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง-บ.โคกโตน ระยะทาง 21 กิโลเมตร
2) ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน บ.ควนปริง-บ.ควน ระยะทาง 6 กิโลเมตร
3) ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน บ.ควน-บ.โพธิ์ ระยะทาง 11 กิโลเมตร
4) ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน บ.โคกโตน-บ.ควนกุน ระยะทาง 23 กิโลเมตร
5) ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน บ.โพธิ์-บ.นาขา ระยะทาง 8 กิโลเมตร

แผนงานโครงการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านอันดามันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

การพัฒนาท่าอากาศยานตรัง วงเงิน 3,524 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้เพิ่มขึ้น โครงสร้างพื้นฐานด้านการบินที่ได้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย

1. การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ เพิ่มความสามารถรองรับผู้โดยสารจาก 1.7 ล้านคนต่อปี เป็น 3.4 ล้านคนต่อปี โดยมีวงเงินลงทุน 1,070 ล้านบาท ปัจจุบันการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 25.30 คาดว่าสามารถเปิดให้บริการภายในปี 2566

2. การก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน พร้อมระบบไฟฟ้าท่าอากาศยาน สามารถรองรับการจอดอากาศยานขนาด B737 เป็น 14 ลำ ในเวลาเดียวกัน วงเงินลงทุน 678.40 ล้านบาท ปัจจุบันการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 91.61 คาดว่าสามารถเปิดให้บริการภายในปี 2566

3. การก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง เป็น 45 x 2,990 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าท่าอากาศยาน เพื่อความปลอดภัยของอากาศยาน วงเงินลงทุน 1,775.72 ล้านบาท ปัจจุบันลงนามในสัญญาแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2564 คาดว่าสามารถเปิดให้บริการภายในปี 2567


กำลังโหลดความคิดเห็น