xs
xsm
sm
md
lg

ไทยถกฝรั่งเศสเพิ่มร่วมมือเศรษฐกิจ พร้อมชวนลงทุนใน EEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ไทยถกฝรั่งเศส เสนอเพิ่มความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี หวังช่วยขับเคลื่อนนโยบาย BCG ทั้งเกษตร อาหาร เครื่องสำอาง สุขภาพ การท่องเที่ยว สิ่งทอ แฟชั่น ยาง และยานยนต์ พร้อมชวนฝรั่งเศสเพิ่มการลงทุนใน EEC ด้านฝรั่งเศสสนใจร่วมมือสาขาคมนาคมขนส่ง หวังเชื่อมอาเซียนและจีน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจ (High Level Economic Dialogue หรือ HLED) ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ครั้งที่ 4 ผ่านระบบการประชุมทางไกล กับนางมากาลี เซซานา อธิบดีกรมการค้าทวิภาคีและพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของฝรั่งเศส เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ได้มีการหารือเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ โดยไทยเสนอสาขาที่ต้องการร่วมมือกับฝรั่งเศส โดยเฉพาะในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนนโยบาย BCG ของไทยได้ เช่น เกษตรและอาหาร เครื่องสำอางและน้ำหอม การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ สิ่งทอและแฟชั่น ยาง และยานยนต์อัจฉริยะ โดยในส่วนของฝรั่งเศสสนใจที่จะขยายความร่วมมือกับไทยในสาขาคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการเชื่อมต่อเส้นทางกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีนทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาไทยและฝรั่งเศสมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลายด้าน ทั้งพลังงาน ทรัพย์สินทางปัญญา อวกาศ การบิน และแฟชั่นและออกแบบ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรกระชับความร่วมมือเหล่านี้ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ซึ่งไทยได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI และ EEC ที่มีการทบทวนให้รองรับวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น เพื่อเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในไทย

สำหรับฝรั่งเศสเป็นคู่ค้าอันดับที่ 23 ของไทยในโลก และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รองจากเยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ และในช่วง 9 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) การค้าระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมีมูลค่า 3,023.72 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปฝรั่งเศสมูลค่า 1,373.72 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เลนส์ และยางพารา และไทยนำเข้าจากฝรั่งเศสมูลค่า 1,650.00 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
กำลังโหลดความคิดเห็น