xs
xsm
sm
md
lg

ปรับเวลา Shuttle bus “สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง” วิ่งตี 5-เที่ยงคืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สนามบินสุวรรณภูมิปรับเวลาเดินรถ Shuttle bus ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่าง “สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง” ออกทุกชั่วโมง พร้อมปรับเปลี่ยนเส้นทาง Shuttle bus ภายในสนามบิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงาน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งว่า ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถรับส่งผู้โดยสารที่เปลี่ยนถ่ายสายการบินระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง (Airport Bus Link : DMK - BKK) โดยให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น. ชั่วโมงละ 1 เที่ยว

ในส่วนของการให้บริการรถ Shuttle bus ที่ให้บริการภายในท่าอากาศยาน ได้มีการปรับจำนวนรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้ใช้บริการ รวมถึงได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ Shuttle bus ให้สอดคล้อง
กับปริมาณรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอรถนานเกินไป

สำหรับรถ Shuttle bus ที่มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถและจุดจอดรับ-ส่ง มีจำนวน 2 สาย ได้แก่ สาย A ได้มีการเพิ่มจุดจอดรับ-ส่งให้บริการจำนวน 1 จุด คือ จุดจอดเข้า-ออก ทางเข้าด้านหลังอาคารสำนักงาน AOB และสาย C ได้เพิ่มจุดจอดรับ-ส่งให้บริการจำนวน 1 จุด คือ ตรงข้ามฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
กำลังโหลดความคิดเห็น