xs
xsm
sm
md
lg

ถนน 40 แห่งยังจมน้ำรถผ่านไม่ได้ ดินสไลด์-ทางขาด บางจุดระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“คมนาคม” เผยโครงข่ายถนนยังถูกน้ำท่วมรวม 69 เส้นทางถนน ทล., ทช.ใน 17 จังหวัดยังมีปัญหาน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร, ดินสไลด์และน้ำกัดเซาะคันทางสัญจรผ่านไม่ได้ 40 แห่ง

ศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม ได้สรุปรายงานอุทกภัยในเส้นทางคมนาคมในวันที่ 14 ต.ค. 2564 ว่า มีโครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบรวม 69 เส้นทาง จำนวน 92 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 51 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 41 แห่ง โดยเป็นถนนของกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ที่ได้รับผลกระทบรวม 68 เส้นทาง จำนวน 91 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 51 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 40 แห่ง

ขณะที่มี 17 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อ่างทอง, ขอนแก่น, พระนครศรีอยุธยา, จันทบุรี และมหาสารคาม ตามลำดับ

ด้าน บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) มีการปรับเส้นทางรถโดยสารพิจิตร ได้แก่ สาย 47 กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง, สาย 957 กรุงเทพฯ-แม่สาย และสาย 962 กรุงเทพฯ-ป่าแดด-เชียงของ เปลี่ยนมาใช้เส้นทาง ทล.117 นครสวรรค์-พิษณุโลกแทน ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สามารถเปิดขบวนรถวิ่งได้ตามปกติทุกสายทางแล้ว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ขณะนี้มีทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ และสะพานชำรุด จำนวน 11 จังหวัด (26 สายทาง 46 แห่ง) โดยมี 13 แห่งที่การจราจรผ่านไม่ได้ ได้แก่ จ.ขอนแก่น 3 แห่ง จ.มหาสารคาม 1 แห่ง จ.นนทบุรี 1 แห่ง จ.อ่างทอง 3 แห่ง จ.พระนครศรีอยุธยา 3 แห่ง จ.สุพรรณบุรี 2 แห่ง โดยบางแห่งมีระดับน้ำสูงถึง 240 ซม. บางสายทางถูกน้ำกัดเซาะคันทางสไลด์ ทำให้รถสัญจรผ่านไม่ได้

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ปฏิบัติตามแผนป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและติดตามข้อมูลปริมาณและทิศทางน้ำตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบเส้นทางการสัญจรที่จะได้รับผลกระทบ รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานและการบริหารจัดการ จัดหาเส้นทางเลี่ยงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้า และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนด้านการจราจร พร้อมตั้งจุดให้บริการประชาชน จัดเจ้าหน้าที่ รถ Mobile Service และรถบรรทุกช่วยเหลือประชาชน แจกถุงยังชีพและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือน และสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร ยานพาหนะ กรณีมีการร้องขอจากหน่วยงานอื่นๆ หรือประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน


กำลังโหลดความคิดเห็น