xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เคาะเพิ่มงบมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจน์” อีก 120 ล้านบาท เหตุปรับแบบสะพาน ตอนที่ 12

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ครม.อนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ตอน 12 จาก 1,911.11 ล้านบาท เป็น 2,031.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 120.37 ล้านบาท เหตุต้องปรับแบบช่วงสะพานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทำให้วงเงินรวมทั้งโครงการเพิ่มจาก 55,927 ล้านบาท เป็น 56,047.77 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 ต.ค.มีมติอนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี จากเดิม 55,927 ล้านบาท เพิ่มเป็น 56,047.77 ล้านบาท หรือปรับเพิ่มขึ้น 120.37 ล้านบาท โดยเป็นการปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ตอน 12 ช่วงกิโลเมตร 38+500.000-กิโลเมตร 44+266.833 มีระยะทาง 5.77 กิโลเมตร จากเดิม 1,911.11 ล้านบาท เป็น 2,031.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 120.37 ล้านบาท คิดเป็น 6.30% ของค่างานตามสัญญาเดิม

ทั้งนี้ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ตอน 12 เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ปัจจุบันการก่อสร้างมีผลงาน 28.60% เร็วกว่าแผน 1.24% แต่มีอุปสรรคในการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้าง จึงส่งผลให้วงเงินค่าก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,911.11 ล้านบาท เป็น 2,031.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 120.37 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้พิจารณาแล้วมีมติว่า การปรับรูปแบบของโครงการฯ เกิดจากการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานที่โครงการฯ ตัดผ่านเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ชุมชน และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ โดยรูปแบบการแก้ไขปัญหาตามสัญญาใหม่เป็นรูปแบบที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างครั้งนี้ เช่น ปรับเพิ่มช่วงความยาวสะพาน, เพิ่มความสูงของช่องลอดใต้สะพาน, ปรับเพิ่มโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพานให้มีความสอดคล้องกับสภาพธรณีวิทยาพื้นที่ของโครงการ เป็นต้น

กำลังโหลดความคิดเห็น