xs
xsm
sm
md
lg

โรงกลั่นน้ำมันบางจากแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รายงานข่าวจากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) แจ้งว่า จากกรณีที่มีควันพวยพุ่งออกมาบริเวณโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เมื่อช่วงเวลา 16.05 น. ของวันนี้ (10 ต.ค.) เนื่องจากเกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องส่งผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ทำให้โรงกลั่นหยุดทำการชั่วขณะเพื่อความปลอดภัยและเป็นผลให้เกิดควันจากการเผาก๊าซส่วนเกินจากการผลิต ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานเพื่อควบคุมและแก้ไขในทันที จนกระทั่งระบบไฟฟ้าภายในโรงกลั่นได้กลับสู่ภาวะปกติและไม่มีกลุ่มควันตั้งแต่เวลา 16.30 น. โดยขณะนี้ได้กลับสู่สถานการณ์ปกติและเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการผลิตและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินระยะสั้น ซึ่งแก้ไขได้อย่างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้บริษัทกำลังแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยการก่อสร้างหอเผาระบบปิด (enclosed ground flare) เพื่อช่วยป้องกันการเผาวัตถุดิบส่วนเกินจากกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ติดตั้งระบบผลิตและจัดการไฟฟ้าภายในโรงกลั่นเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคต

บริษัทบางจากให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยเป็นอันดับสูงสุดก่อสร้างโรงกลั่นตามมาตรฐานสากลตั้งแต่การออกแบบการควบคุมและการตรวจสอบโดยมีการซ่อมบำรุงใหญ่ รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายในทุกขั้นตอน
กำลังโหลดความคิดเห็น