xs
xsm
sm
md
lg

ทางหลวงชนบท ก้าวสู่ปีที่ 20 กางงบ 4.58 หมื่นล.”สร้าง-ซ่อม” 3,238 โครงการ “ปฐม”ร่วมงานก่อนพ้นเก้าอี้อธิบดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงชนบท ก้าวสู่ปีที่ 20 จัดงบปี 65 กว่า 4.58 หมื่นล.ลุย 3,238 โครงการ”สร้าง-ซ่อม”ยกระดับถนน-สะพานทั่วปท.เติมเต็มโครงข่ายเสริมความปลอดภัย “ปฐม”ร่วมงานพร้อมหน้าผู้บริหาร ก่อนถึงกำหนดลาออกจากอธิบดี

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เป็นประธานในงานวันคล้ายวันก่อตั้งทช. ครบรอบ 19 ปี โดยมีนายไกวัลย์ โรจนานุกูล นายผดุงศักดิ์ สรุจิกําจรวัฒนะ รองอธิบดี ทช. นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ ทช. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วม
ปัจจุบัน ทช.มีถนนโครงข่ายในความรับผิดชอบทั่วประเทศ จำนวน 3,392 สายทาง ระยะทางรวม 49,164 กิโลเมตร โดยในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ทช.ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 48,763.6681 ล้านบาท สิ้นปีงบประมาณ 2564 สามารถเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 43,706.4841 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.63 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.64)
โดย ในปีงบประมาณ 2564 มีโครงการที่ ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เช่น ถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 – ลาดกระบัง
จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ งบประมาณ 3,712 ล้านบาท ,ถนนสายแยก ทล.7 – ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี งบประมาณ 1,499.2550 ล้านบาท, ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก งบประมาณ 450.280 ล้านบาท ,ถนนสาย ง, ค3 และ ค4 ผังเมืองรวมเมืองนครพนม จ.นครพนม งบประมาณ 256.995 ล้านบาท 
 
ทางต่างระดับข้าม ทล.37 เชื่อมระหว่าง ทช.สาย ปข.2052 กับ ทช.สาย ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 382.300 ล้านบาท, ถนนสายบ้านศาลาด่าน – บ้านสังกาอู้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ งบประมาณ 450 ล้านบาท ,สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย นฐ.1023 แยก ทล.4 – บ้านวัดละมุด อ.เมือง, นครชัยศรี จ.นครปฐม งบประมาณ 211.004ล้านบาท และถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) 

ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4008 แยก ทล.4001 – บ้านโพธิ์แบะ อ.เมือง จ.ชุมพร งบประมาณ 180.780 ล้านบาท ,ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4012 แยก ทล.4198 – เทศบาลปากน้ำหลังสวน อ.ทุ่งตะโก, หลังสวน จ.ชุมพร งบประมาณ 195.478 ล้านบาท ฯลฯ
 
ปัจจุบันยังมีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1011แยก ทล.3 – เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ งบประมาณ 590 ล้านบาท ,โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2 – พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อ.เมือง จ.อุดรธานี งบประมาณ 333.466 ล้านบาท ,โครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร งบประมาณ 372.780 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อ.ละงูจ.สตูล งบประมาณ 291.013 ล้านบาท ,โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล 433.190 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 

รวมถึง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี งบประมาณ 274 ล้านบาท ,โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก งบประมาณ 79.950 ล้านบาท และถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4003 - บ้านท้องเกร็ง อ.สวี, ทุ่งตะโก จ.ชุมพร งบประมาณ 55.900 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 นี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนต่อไป

@ปี 65 จัดงบกว่า 4.58 หมื่นล้านบาทลุย 3,238 โครงการ”สร้าง-ซ่อม”ยกระดับถนน-สะพานทั่วปท.

สำหรับในปีงบประมาณ 2565 ทช.ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 45,851.7526 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ งานก่อสร้างถนนเพื่อยกระดับมาตรฐานชั้นทาง ถนนเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่,ถนนเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค, ถนนสนับสนุนการท่องเที่ยว, ถนนเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และถนนเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง 

โดยมีการก่อสร้างถนน จำนวน 397 โครงการ ระยะทาง 1,205.634 กิโลเมตร ,สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วประเทศ จำนวน 131 โครงการ ความยาวรวม 6,732 เมตร ,งานบำรุงรักษาทาง จำนวน 1,382 โครงการ และงานอำนวยความปลอดภัย จำนวน 1,330 โครงการ
ซึ่ง มีโครงการสำคัญ อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ บนถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี งบประมาณ 1,200 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดน บริเวณสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 3 – ถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม งบประมาณ 1,600 ล้านบาท

@ หนุนนโยบายยางพารา เป็นแบริเออร์ กว่า 76 กท. หลักนำทาง 2 แสนต้น

นอกจากนี้ ในเรื่องการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐบาลและนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเป็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง รวมถึง เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดอัตราความรุนแรงที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้

โดยในปี 2563 – 2564 ทช.ได้ผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) ระยะทาง 76,492 เมตร และ ได้ผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) จำนวน 200,000 ต้น

ในส่วนของเรื่องอุทกภัย ทช.ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีในทั่วทุกภูมิภาค โดยได้ระดมเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ติดตั้งสะพานเบลีย์ ซ่อมแซมผิวทางบริเวณที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้โดยเร็ว รวมถึงการจัดรถบรรทุกรับ-ส่ง ให้บริการผู้ประสบภัยในบริเวณที่มีปริมาณน้ำท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้

รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564 โยกย้าย นายปฐม เฉลมวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ต่อมา นายปฐมได้มีการยื่นลาออกจากราชการ โดยระบุว่า ให้มีผลในวันที่ 15 ต.ค. 2564 ดังนั้น ขณะนี้นายปฐม ยังคงเป็นอยู่ในตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทอยู่ จนกว่าจะมีโปรดเกล้าฯ หรือถึงกำหนดวันลาออกวันที่ 15 ต.ค. 2564


กำลังโหลดความคิดเห็น