xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” ดันเปิดด่านบ้านท่าเส้น บูมการค้า การท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“จุรินทร์” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการยกระดับด่านบ้านท่าเส้น เผยเอกชนเสนอให้มีการเปิดด่านเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทย-กัมพูชา มอบผู้ว่าฯ ทำเรื่องเสนอสภาความมั่นคง ชงใช้วิธีตั้งคอนเทนเนอร์เป็นออฟฟิศใช้ทำงานไปก่อน มั่นใจหนุนการค้าเพิ่มแน่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการยกระดับช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น สู่จุดผ่านแดนถาวร ณ ด่านบ้านท่าเส้น อำเภอเมือง จังหวัดตราด ว่า ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ภาคเอกชน ฝ่ายความมั่นคง และตัวแทนภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งภาคเอกชนได้เสนออยากให้มีการเปิดด่านบ้านท่าเส้นเพื่อส่งเสริมการค้าขายระหว่างไทยกับกัมพูชา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน จึงได้มีมติว่าจะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการทำเรื่องไปยังสภาความมั่นคงเพื่อขอให้มีการเปิดด่านที่นี่ จะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม อาจจะนำไปสู่การเปิดด่านถาวรขึ้นที่นี่ แต่ยังมีขั้นตอนบางส่วน เพราะมีประเด็นเรื่องสิ่งที่ค้างคา การปักปันเขตแดน และประเด็นที่ยังไม่ยุติที่เป็นห่วงว่ากัมพูชาได้สร้างอาคารบางส่วนล้ำเข้ามาในเขต no man land เขตที่ไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ต้องหาข้อยุติต่อไป

ทั้งนี้ ในหลักการเห็นตรงกันว่าถ้าสามารถดำเนินการจนจบกระบวนการ ควรจะได้มีการเปิดด่านที่นี่ ซึ่งถ้าจะเป็นด่านถาวร ต้องรองบประมาณ รอการก่อสร้างอาคาร ใช้เวลาหลายปี ถ้าเห็นตรงกัน อาจใช้วิธีตั้งคอนเทนเนอร์ 2 ฝ่าย เอาส่วนราชการที่จำเป็นมาทำงานพลางก่อน เช่น ศุลกากร ตม. ฝ่ายความมั่นคง หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขอนามัยของสินค้าที่ข้ามไปมา และในอนาคตอาจสามารถรับนักท่องเที่ยวผ่านแดนเพื่อมาเที่ยวในไทยและไทยไปเที่ยวฝั่งกัมพูชาได้ต่อไป

“ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเร่งดำเนินการเสนอเรื่องไป ซึ่งผมจะช่วยติดตาม เพราะเท่าที่ฟังประชาชนในพื้นที่อยากเห็นด่านนี้เปิด จากหาดเล็กที่มีอยู่แล้ว 1 ด่าน แต่การเปิดหลายช่อง ในทางการค้าเป็นผลดี เพราะประเทศกำลังต้องการรายได้เข้าประเทศ และการค้าขายระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา เราได้ดุลเกือบหมื่นล้านบาทต่อปี จะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ แต่ความมั่นคง ก็เป็นประเด็นที่สำคัญต้องดูควบคู่กันไปว่าความสมดุลอยู่ตรงไหน ระดับรัฐบาลจะช่วยดูอีกขั้นตอนหนึ่ง” นายจุรินทร์กล่าว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันด่านทั่วประเทศมีอยู่ 97 ด่าน ตอนนี้เปิดได้แล้ว 46 ด่าน ซึ่งตนจะทยอยผลักดันให้มีการเปิดด่านที่ปิดไปเพราะโควิด-19 ต่อไป โดยถ้าปัญหาโควิด-19 คลี่คลายทั้ง 2 ด้านก็สามารถเปิดได้ เพราะตัวเลขการค้าชายแดนเป็นบวก 30-40% สำหรับ 8 เดือนที่ผ่านมาถือว่าเป็นตัวเลขที่ดี และได้ดุลเยอะเป็นแสนล้านบาท ดังนั้น จึงเป็นแนวทางการทำงานเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น