xs
xsm
sm
md
lg

“ถนน-ทางรถไฟ” อ่วม 75 เส้นทางถูกน้ำท่วม มีระดับน้ำสูงรถสัญจรไม่ได้ 45 แห่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:คมนาคมเผยโครงข่าย 75 เส้นทางถูกน้ำท่วม โดยถนน 40 แห่งรถยังผ่านไม่ได้เนื่องจากถูกน้ำท่วมสูง ดินสไลด์ และสะพานชำรุด ถนน ทล.2 ท่าพระ-ขอนแก่น น้ำสูง 280 ซม. ส่วนรถไฟยังหยุดเดินรถ ช่วงสถานีบำเหน็จณรงค์-สถานีจัตุรัส จ.ชัยภูมิ
 
วันที่ 7 ต.ค. 2564 กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม ได้สรุปรายงานอุทกภัยในเส้นทางคมนาคมว่า มีโครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบรวม 75 เส้นทาง จำนวน 97 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 52 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 45 แห่ง แบ่งเป็นทางถนน 43 แห่ง และทางราง 2 แห่ง

กรมทางหลวง (ทล.) รายงานว่า มีทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ และสะพานชำรุด จำนวน 9 จังหวัด 21 สายทาง รวม 44 แห่ง การจราจรผ่านได้ 25 แห่ง ผ่านไม่ได้ 19 แห่ง โดยทางหลวงที่มีระดับน้ำสูง ได้แก่ ทล. 2 ท่าพระ-ขอนแก่น ระดับน้ำสูง 280 ซม., ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง ระดับน้ำสูง 150 ซม., ทล.32 อ่างทอง-ไชโย ระดับน้ำสูง 130-150 ซม. และ ทล.3263 อยุธยา-ไผ่กองดิน ระดับน้ำสูง 175 ซม.
 
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานว่า มีถนนพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, นครสวรรค์, อุทัยธานี, สุโขทัย พิษณุโลก และสระแก้ว รวม 42 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 15 สายทาง (15 แห่ง) ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 5 สายทาง (5 แห่ง) สะพานทรุดตัว 1 สายทาง (1 แห่ง)

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีเส้นทางเดินรถที่ได้รับผลกระทบผ่านไม่ได้ 2 แห่ง ได้แก่
 
- ระหว่าง สถานีบำเหน็จณรงค์-สถานีจัตุรัส กม.ที่ 296/5 - 297/7 จังหวัดชัยภูมิ
- ระหว่าง สถานีบำเหน็จณรงค์-สถานีจัตุรัส กม.ที่ 308/5 - 310/2 จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้ รฟท.ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ ดังนี้ 1) หยุดเดินรถเส้นทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่ จำนวน 2 ขบวน, กรุงเทพฯ-พิษณุโลก จำนวน 2 ขบวน และกรุงเทพฯ- เชียงใหม่ จำนวน 1 ขบวน 2) เปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ กรุงเทพฯ-หนองคาย จำนวน 2 ขบวน มาใช้เส้นทางแก่งคอน-ปากช่อง-นครราชสีมา-ชุมทางบัวใหญ่-หนองคาย
 
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งปรับเส้นทางเดินรถที่มีเส้นทางผ่านจังหวัดพิจิตร ได้แก่ สาย 47 กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง, สาย 957 กรุงเทพฯ-แม่สาย และสาย 962 กรุงเทพฯ-ป่าแดด-เชียงของ เปลี่ยนมาใช้เส้นทาง ทล.117 นครสวรรค์-พิษณุโลก แทน
 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยกรมเจ้าท่า (จท.) ได้ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดชุดถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
 
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพิ่มการเฝ้าระวังน้ำหลากและดินถล่มในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง รวมทั้งติดตามสถานการณ์อุทกภัยทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งสามารถสอบถามเส้นทาง ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่
 
- ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
- สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
- สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
- สายด่วนบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
- สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
- สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199


กำลังโหลดความคิดเห็น