xs
xsm
sm
md
lg

รฟม.เปิดที่จอดรถสีม่วง 4 แห่งให้จอดฟรี ช่วยประชาชนช่วงน้ำท่วม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รฟม.เปิดที่จอดรถ MRT สายสีม่วง ทั้ง 4 แห่งให้ประชาชนใน กทม.และปริมณฑลที่ถูกน้ำท่วมใช้ฟรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แสดงหลักฐาน ที่อยู่ ยืนยันก่อนเข้าใช้บริการ

วันนี้ (6 ตุลาคม 2564) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบแผนการดำเนินงานด้านป้องกันสาธารณภัย รวมถึงให้ความช่วยเหลือและอำนวยความปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้น

รฟม.ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม หรือ MRT สายสีม่วง ซึ่งมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญต่อประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รฟม.จึงยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่อาคารจอดรถทั้ง 4 แห่ง ของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ได้แก่ อาคารจอดแล้วจรสถานีคลองบางไผ่ อาคารจอดแล้วจรสถานีสามแยกบางใหญ่ อาคารจอดแล้วจรสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และอาคารจอดแล้วจรสถานีแยกนนทบุรี 1 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัย พ.ศ. 2564 จนกว่าจะมีการประเมินสถานการณ์ว่าอยู่ในสภาวะปกติ โดย รฟม.จะประกาศยกเลิกมาตรการดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย สามารถติดต่อขอรับสิทธิดังกล่าวได้ที่ห้องทำบัตรจอดรถ รายเดือน หรือ Line@MRTAParking โดยแสดงหลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชน เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของรถยนต์ และเอกสารหรือรูปถ่ายที่แสดงว่าที่พักอาศัยปัจจุบันได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยจริง

ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธินี้จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการเข้าใช้บริการอาคารจอดแล้วจรของ รฟม.อย่างเคร่งครัด ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0-2716-4044


กำลังโหลดความคิดเห็น