xs
xsm
sm
md
lg

CPW รับโอนกิจการและทรัพย์สิน IBIZ Plus

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"คอปเปอร์ ไวร์ด" ปิดดีลซื้อกิจการ IBIZ Plus ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์กลุ่มสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมแบรนด์ Samsung และ Xiaomi เติมเต็มพอร์ต Non-Apple ควบการขยายช่องทางการจำหน่าย ภายใต้แบรนด์ AIS Shop, AIS Telewiz, AIS Buddy, Samsung และ Xiaomi อีก 56 สาขา รวมปัจจุบัน CPW มีสาขาภายใต้การบริหารรวมอยู่ที่ 102 แห่ง ดันสินค้ากลุ่ม 5G เป็นเทรนด์ที่น่าจับตามอง คาดได้อานิสงส์ Q4/64 สินค้าใหม่ทยอยเปิดตัวและวางจำหน่าย หนุนความสามารถการโตเท่าตัว

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ เดินหน้าขยายพอร์ตสินค้าเทคโนโลยี ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของเมืองไทย หลังจากประกาศรับโอนกิจการและทรัพย์สินบางส่วนของบริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำกัด (IBIZ Plus) เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการและทรัพย์สินบางส่วนของ IBIZ Plus เข้ามาในพอร์ตเรียบร้อยแล้ว ตามแผนการลงทุนขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ เพิ่มเติม รวมทั้งเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย จากปัจจุบันบริษัทฯ จําหน่ายโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Apple เพียงแบรนด์เดียว ผ่านช่องทางการจําหน่ายในร้าน Apple Brand Shop และร้าน .life (dotlife) ซึ่งมีรวมกันอยู่ที่ 46 สาขา ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่างจังหวัด สะท้อนโอกาสและตลาดที่ใหญ่ขึ้น

โดยมองว่าเทคโนโลยี 5G ที่กำลังเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย จะเป็นปัจจัยเร่งให้ผู้บริโภคมีความต้องการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ และเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการได้สิทธิเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการกับแบรนด์อื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจาก IBIZ Plus เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึงได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายและบริหารร้านค้าภายใต้แบรนด์ AIS Shop, AIS Telewiz, AIS Buddy, Samsung และ Xiaomi ในประเทศไทย รวม 56 สาขา ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรดชั้นนํา รวมทั้งร้านค้าที่อยู่ภายนอกห้างสรรพสินค้า (Stand Alone) ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตลอดจนได้สิทธิการจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจําหน่ายทั้งค้าปลีก และค้าส่ง รวมทั้งช่องทางออนไลน์

ทำให้ CPW จะได้สิทธิเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าแบรนด์ Samsung และ Xiaomi ซึ่งถือเป็นแบรนด์ชั้นนําติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทยและตลาดโลก อีกทั้ง AIS ถือเป็นผู้นําในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีฐานลูกค้าแข็งแกร่ง เป็นช่องทางการเพิ่มรายได้จากการให้บริการลูกค้า AIS ที่มีจํานวนมาก รวมทั้งช่วยเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้น

หลังโอนกิจการ IBIZ Plus แล้วเสร็จ ยังเป็นการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะช่องทางค้าส่งที่มีกลุ่มลูกค้าไม่ทับซ้อนกันกับ บริษัท โคแอน จำกัด บริษัทย่อยของ CPW ที่จัดจำหน่ายสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้ร้านค้าปลีกแบรนด์ชั้นนำต่างๆ สอดรับวิสัยทัศน์การลงทุนต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ทั้งนี้ แนวโน้มในช่วงไฮซีซันปลายปีคาดได้อานิสงส์สินค้าใหม่ทยอยเปิดตัวและวางจำหน่าย สนับสนุนให้ CPW มีสินค้าไฮไลต์กลุ่ม 5G เข้ามาเพิ่มฐานรายได้ให้แข็งแกร่งจากสาขาและผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาเติมเต็มพอร์ต ซึ่งถือว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

โดยล่าสุด ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการรับโอนกิจการและทรัพย์สินบางส่วนของบริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จํากัด มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษัทได้ดําเนินการรับโอนกิจการและทรัพย์สินบางส่วนของบริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จํากัด และชําระค่าตอบแทนงวดที่ 1 จํานวน 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น