xs
xsm
sm
md
lg

ควันหลงคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร ทอท.ล็อตใหญ่ พนักงานยี้ ตั้งคนใกล้ชิด-มีคดีทุจริตถูก “ป.ป.ช.” สอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ควันหลงแต่งตั้งโยกย้าย ทอท. พนักงานยี้คนอาวุโสน้อยถูก ป.ป.ช.สอบคดีทุจริตได้เลื่อนตำแหน่งข้ามหัว เซ็งผู้บริหารไม่สนคนทำงานเพื่อองค์กร คนใกล้ชิด-สนิทผู้บริหารเส้นทางเติบโตพุ่งปรี๊ดเลื่อนขั้นทุกปี 

แหล่งข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ที่มี นายสราวุธ เบญจกุล เป็นประธานครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 ซึ่งได้มีการแต่งตั้งพนักงาน ทอท.ระดับ 10-11 จำนวน 18 ตำแหน่ง โดยนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ได้ลงนามในคำสั่ง ทอท.ที่ 777/2564  เรื่องแต่งตั้งพนักงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไปนั้น พนักงาน ทอท.ส่วนใหญ่มองว่าบางคนยังไม่เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง เช่นบางรายเพิ่งขึ้นเป็นผู้อำนวยการฝ่าย (ระดับ 9) ได้เพียง 1 ปีก็ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นรองผู้อำนวยการท่าฯ (ระดับ 10) แล้ว ซึ่งเป็นที่รู้กันในหมู่พนักงานว่าเพราะสนิทสนมกับฝ่ายการเมืองหรือบางรายได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำหน่งทุกปีเพราะใกล้ชิดกับหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง ทำให้ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  

นอกจากนี้ การประชุมบอร์ด ทอท.ในวันที่ 22 ก.ย. 2564 ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานระดับ 9 อีกจำนวน 19 ตำแหน่งพร้อมกันด้วย และนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ได้ลงนามในคำสั่ง ทอท.ที่ 781/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป 

แหล่งข่าวจาก ทอท.กล่าวว่า การแต่งตั้งโยกย้ายของ ทอท.มักจะถูกวิพากษณ์วิจารณ์ทุกครั้ง แม้ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายจะเป็นเรื่องปกติขององค์กรก็ตาม แต่เนื่องจาก ทอท.เป็นหน่วยงานใหญ่ที่มีภารกิจหน้าที่สำคัญในการบริหารสนามบินนานาชาติ ซึ่งถือเป็นประตูต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลก คนทำงานในระดับผู้บริหารจึงควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ที่สำคัญ ควรจะต้องเป็นบุคคลที่มีผลการทำงานในเกณฑ์ดี เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และต้องไม่มีคดีถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชัน 

ซึ่งพบว่ามีพนักงานระดับ 8 รายหนึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นระดับ 9 โดยได้เลื่อนจากตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนฯ สนามบินดอนเมือง ขึ้นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายฯ ซึ่งมีประเด็นที่พนักงาน ทอท.ตั้งคำถามกันมากเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกบริษัทเอกชนรายหนึ่งยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ในการประกวดราคาจัดจ้างโครงการฯ ที่สนามบินดอนเมืองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีการออกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เป็นธรรมและมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 

ในกรณีดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีหนังสือ ที่ ปช 0023/0885 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2564 ถึงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมส่งเอกสารหลักฐานและให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปให้ถ้อยคำ จากกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับเรื่องกล่าวหาผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่กรณีเอื้อประโยชน์ให้บริษัทฯ รายหนึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างที่สนามบินดอนเมือง ทั้งที่บริษัทฯ ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามประกาศของทอท. เป็นเหตุให้บริษัทที่เข้าร่วมประกาดราคาได้รับความเสียหาย กำหนดไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานไต่สวนในวันที่ 31 ส.ค. 2564 

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากจะมีประเด็นถูกฟ้องร้องที่ศาลปกครองกลาง รวมถึง ป.ป.ช.ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบไต่สวนด้วยแล้ว ยังมีข้อน่าสังเกตอีกว่า หากเทียบระดับอาวุโสแล้ว ยังมีอาวุโสน้อยที่สุด ทั้งระยะเวลาการครองระดับ และอัตราเงินเดือน ขณะที่การแต่งตั้ง ผู้ที่ยังมีประเด็นร้องเรียนเรื่องทุจริต ไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นการทำลายขวัญกำลังใจพนักงาน ทอท.อย่างมาก  

อย่างไรก็ตาม พนักงาน ทอท.รายหนึ่งระบุว่า ทอท.คงต้องอยู่ในภาวะเช่นนี้ต่อไป เพราะผู้บริหารระดับสูงมาจากการสรรหา เป็นคนนอกมีวาระทำงานแบบชั่วครั้งชั่วคราว ยึดผลงานที่ตัวเองจะใช้เป็นตัวชี้วัด เช่นผลประกอบการโครงการลงทุน ราคาหุ้น ส่วนขวัญกำลังใจพนักงาน ทอท.จึงเป็นลำดับท้ายสุด และหากพนักงานคนใดแสดงความเห็นไม่พอใจ หรือท้วงติง ก็อาจจะไม่ส่งผลดีต่อหน้าที่การงานได้

 
  
กำลังโหลดความคิดเห็น