xs
xsm
sm
md
lg

ครม.โยกบิ๊กคมนาคม เด้ง “ปฐม” อธิบดี ทช.นั่งผู้ตรวจฯ “อภิรัฐ” เสียบแทน “ศักดิ์สยาม” ยันเหมาะสม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


นายปฐม เฉลยวาเรศ
ครม.แต่งตั้งสลับ 3 บิ๊กคมนาคม เด้ง “อธิบดีทช.” เข้ากรุเป็นผู้ตรวจฯ โยก “อภิรัฐ” อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นั่งเก้าอี้ ทช.แทน และให้ผู้ตรวจสลับไปกรมท่าอากาศยาน “ศักดิ์สยาม” ยันเพื่อความเหมาะสม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 ก.ย.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสม
ได้แก่ 1. นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 2. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท 3. นายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า นายปฐม เฉลยวาเรศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเมื่อเดือน ต.ค. 2562 และยังเหลืออายุราชการอีก 1 ปี โดยจะเกษียณอายุในปี 2565 การถูกโยกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการฯ นั้นถือเป็นเรื่องไม่ปกติ และมีการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ข้าราชการ เนื่องจาก ไม่มีสัญญาณมาก่อนหน้า อีกทั้งที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบทถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่ทำงานสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมมาโดยตลอด

ส่วนนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ปัจจุบันอายุ 57 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมท่าอากาศยานเมื่อเดือน ธ.ค.  2563 โดยข้ามห้วยมาจากรองอธิบดีกรมทางหลวงซึ่งได้รับการเลื่อนขึ้นตำแหน่งรองอธิบดีกรมทางหลวงเมื่อเดือน ม.ค. 2563 ด้วยเวลาไม่ถึง 1 ปีขยับจากระดับ 9 ขึ้นเป็นระดับ 10 และนั่งเป็นอธิบดีกรมท่าอากาศยานไม่เต็ม 1 ปีก็โยกไปเป็นอธิบดีกรมทางหลวงชนบทซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ละปีสูงกว่า 4 หมื่นล้านบาท จึงถือเป็นผู้บริหารที่เติบโตค่อนข้างรวดเร็ว ซึ่งมองว่าเป็นคนที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดเครือข่ายบุรีรัมย์โดยตรงอีกด้วย

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
กำลังโหลดความคิดเห็น...