xs
xsm
sm
md
lg

“ทูตพาณิชย์ชิคาโก” ชี้ช่องส่งออกผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารใช้ครั้งเดียวขายสหรัฐฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“ทูตพาณิชย์ชิคาโก” เผยสถานการณ์ร้านอาหารในสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัว ทำให้มีความต้องการสินค้าของร้านอาหารเพิ่มขึ้น ชี้เป็นโอกาสส่งออกสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดที่ใช้หนเดียว ทั้งถ้วย ชาม จาน ช้อน ส้อม มีด ถุง และกล่องของไทย แนะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อเปิดตัว

น.ส.อุษาศรี เขียวระยับ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ ชิคาโก สหรัฐฯ เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ติดตามสถานการณ์ตลาดธุรกิจบริการอาหารในสหรัฐฯ ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้มองหาโอกาสสำหรับการส่งออกของไทย โดยพบว่าในปี 2563 มีร้านอาหารจำนวนไม่ต่ำกว่า 110,000 แห่งได้ปิดตัวเป็นการถาวร หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนร้านอาหารทั้งประเทศ เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แต่ปัจจุบันร้านอาหารได้กลับมาคึกคักเพิ่มขึ้น หลังจากผู้บริโภคได้รับการฉีดวัคซีน ทำให้ยอดขายของร้านอาหารขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงความต้องการสินค้าของร้านอาหารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสินค้าอาหารและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเข้าสู่ตลาดธุรกิจบริการอาหารในสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ผลจากวิกฤตโควิด-19 ได้สร้างความต้องการสินค้ารายการใหม่ๆ อันเป็นผลจากการปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไวรัส โดยสินค้าที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นสูงของธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง คือ บรรจุภัณฑ์อาหารชนิดที่ใช้หนเดียว ได้แก่ ถ้วย ชาม จาน ช้อน ส้อม มีด ถุง และกล่อง ซึ่งนำไปใช้บรรจุอาหารที่ซื้อไปรับประทานที่บ้าน

ดังนั้น ความต้องการสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้หนเดียวที่เพิ่มขึ้นจะเป็นโอกาสการขยายตลาดการส่งออกสินค้าของไทยไปยังสหรัฐฯ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวควรพิจารณาการออกแบบและปรับรูปแบบสินค้าให้มีความเหมาะสมกับประเภทอาหาร มีขนาดและความกะทัดรัด สามารถรักษาอุณหภูมิอาหาร และรวมไปถึงความปลอดภัยในการนำพาอาหาร

สำหรับช่องทางในการขยายตลาดสินค้าอาหารไทยเข้าตลาดธุรกิจบริการอาหารในสหรัฐฯ มีงานแสดงสินค้าที่ควรพิจารณา คือ NRA Restaurant Show, Chicago, Illinois www.restaurant.org/show, May 21-24, 2022, Western Foodservice & Hospitality Expo, Anaheim, CA www.westernfoodexpo.com, August 28-30, 2022 และ International Restaurant & Foodservice Show of NY, www.internationalrestaurantny.com, March 6-8, 2021
กำลังโหลดความคิดเห็น...