xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” สั่งเร่งเซ็นสัญญางานค้างท่อปี 64 ตั้งเป้าสิ้น ก.ย.เบิกจ่ายงบ 2.27 แสนล้านได้ 91%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
“ศักดิ์สยาม” มั่นใจเบิกจ่ายงบคมนาคมปี 64 ได้ 91% ของวงเงิน 2.27 แสนล้าน สูงกว่าปีก่อน 12-14% เผยสิ้น ส.ค. 13 หน่วยงานเบิกจ่ายแล้ว 1.65 แสนล้าน (72.43%) เผยเหตุล่าช้าจากโควิด รับเหมาต้องหยุดก่อสร้าง และมีร้องเรียนหลังประมูลบางโครงการ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (งบแผ่นดิน) ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ก.ย. โดยจากที่กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2564 ซึ่งมี 8 ส่วนราชการ และ 5 รัฐวิสาหกิจ ในภาพรวม จำนวน 227,889.22 ล้านบาท ซึ่งตามแผนการเบิกจ่าย (1 ตุลาคม 2563-31 สิงหาคม 2564) จำนวน 223,148.68 ล้านบาท ( 97.92% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) โดยสามารถเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนสิงหาคมไปแล้ว 165,064.03 ล้านบาท (72.43% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สำหรับ รายจ่ายลงทุน ที่มีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญาลงทุนปีเดียวมีจำนวน 9,606 รายการ วงเงินรวม 84,241 ล้านบาท มีการลงนามสัญญาแล้วจำนวน 9,600 รายการ วงเงินรวม 84,164.50 ล้านบาท ยังไม่ได้ลงนามอีก 6 รายการ วงเงินรวม 76.48 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมทางหลวง 1 รายการ วงเงิน 4.40 ล้านบาท กรมท่าอากาศยาน 2 รายการ วงเงิน 55 ล้านบาท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1 รายการ วงเงิน 0.88 ล้านบาท และสำนักปลัดกระทรวงฯ 2 รายการ วงเงิน 16.20 ล้านบาท

ส่วนรายจ่ายลงทุนผูกพันใหม่ มีจำนวน 231 รายการ วงเงินรวม 10,609.56 ล้านบาท มีการลงนามสัญญาแล้วจำนวน 183 รายการ วงเงินรวม 4,990.04 ล้านบาท ยังไม่ได้ลงนาม 48 รายการ วงเงินรวม 5,619.52 ล้านบาท จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมทางหลวง จำนวน 33 รายการ วงเงิน 4,318 ล้านบาท กรมทางหลวงชนบท จำนวน 6 รายการ วงเงิน 737.77 ล้านบาท กรมท่าอากาศยานจำนวน 7 รายการ วงเงิน 484.65 ล้านบาท สนข.จำนวน 1 รายการ วงเงิน 19.10 ล้านบาท และสำนักงานปลัดกระทรวงฯ 1 รายการ วงเงิน 60 ล้านบาท ซึ่งให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนในเดือน ก.ย.นี้

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่ารายการที่จะลงนามสัญญาไม่ทันภายในเดือน ก.ย. 2564 มีจำนวน 4 รายการ วงเงินรวม 351.62 ล้านบาท ได้แก่ กรมทางหลวง โครงการถนนสายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ตอนที่ 1 จ.กระบี่ วงเงิน 120 ล้านบาท และถนนสายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ตอนที่ 2 จ.กระบี่ วงเงิน 140 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ

กรมทางหลวงชนบท ถนนสาย ข 1 ผังเมืองรวมสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ วงเงิน 31.62 ล้านบาท อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) อนุมัติจ้าง และสำนักงานปลัดฯ โครงการปรับปรุงสถานีภาคพื้นของระบบช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย COSPASS-SARSATฯ วงเงิน 60 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา

สำหรับรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท มีจำนวน 16 รายการ วงเงินรวม 3,620 ล้านบาท มีการลงนามไปแล้ว 10 รายการ วงเงินรวม 2,108 ล้านบาท ยังไม่ได้ลงนาม 6 รายการ วงเงิน 1,512 ล้านบาท เป็นโครงการของกรมทางหลวง 5 รายการ วงเงินรวม 1,152 ล้านบาท ได้แก่ 1. ถนนสาย บ.น้ำปลีก-บ.หนองผือ ตอน 2 จ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 200 ล้านบาท 2. สายทางเลี่ยงเมืองเชียงของ จ.เชียงราย วงเงิน 220 ล้านบาท
3. สาย อ.สุวรรณภูมิ-ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.อำนาจเจริญ วงเงิน 222 ล้านบาท 4. ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 จ.นครราชสีมา วงเงิน 316 ล้านบาท 5. สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 117-บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 จ.นครสวรรค์ วงเงิน 194 ล้านบาท กรมท่าอากาศยาน 1 รายการ ได้แก่ งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินและองค์ประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานตรัง วงเงิน 360 ล้านบาท

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า การเบิกจ่ายงบรายการที่ล่าช้า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องมีการหยุดการก่อสร้างในบางพื้นที่ และบางรายการมีการร้องเรียนหลังการประกวดราคาทำให้ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ อย่างไรก็ตาม สิ้นปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 30 ก.ย. 2564 คาดว่าในภาพรวมกระทรวงคมนาคมจะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ 91% ซึ่งสูงกว่าปี 2563 ประมาณ 12-14% ที่สามารถเบิกจ่ายได้ 77.30%


กำลังโหลดความคิดเห็น...