xs
xsm
sm
md
lg

ไทยสมายล์ฯ ตั้ง “วิเศรษฐ์ สนธิชัย” นั่งรักษาการซีอีโอคนใหม่ ลุยฟื้นธุรกิจสร้างรายได้เพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“ไทยสมายล์” ประกาศแต่งตั้ง “วิเศรษฐ์ สนธิชัย” เป็นรักษาการซีอีโอคนใหม่ ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารฝ่ายขาย “การบินไทย” พร้อมใช้ประสบการณ์ในแวดวงการบินกว่า 30 ปีสร้างจุดแข็งพัฒนาสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศในไตรมาสที่ 4

วันนี้ (6 ก.ย.) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด อีกหนึ่งตำแหน่งด้วย

การประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ถือเป็นการเสริมศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจของไทยสมายล์ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ โดยส่งเสริมในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นสมาร์ท แอร์ไลน์ (Smart Airline) และงานด้าน Digital Transformation เข้ามาประยุกต์ใช้กับทุกภาคส่วน ปรับทิศทางไทยสมายล์ให้เป็นสายการบิน Full Service ที่ดีที่สุดในทุกมิติ

อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการบริหารงานด้านการเงินและการสรรหาพันธมิตรเครือข่ายที่สำคัญ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กรไปสู่บริการที่เป็นเลิศ ใส่ใจความต้องการผู้โดยสารอย่างลึกซึ้ง สร้างความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งยังคงดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งแก่สายการบินสัญชาติไทยในระดับสากล

ก่อนหน้านี้ นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารดูแลการจัดการด้านงานขายกลุ่มอนุทวีป อินเดีย, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้นำประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้ในไทยสมายล์ ในการพัฒนาธุรกิจเสริมความแกร่งด้านงานขายและการตลาด ซึ่งระหว่างที่ได้เข้าร่วมงานกับไทยสมายล์ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์นั้น แม้เป็นช่วงเกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้สายการบินต้องหยุดบินเส้นทางต่างประเทศ นายวิเศรษฐ์เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ โดยได้มีการศึกษาความต้องการการเดินทางของผู้โดยสารในประเทศ มีการเปิดเส้นทางบินใหม่ 4 เส้นทาง ได้แก่ น่าน นครพนม เลย นครศรีธรรมราช และเส้นทางข้ามภาค 2 เส้นทาง ได้แก่ เชียงใหม่-นครศรีธรรมราช และอุดรธานี-นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งทำการศึกษาเส้นทางในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมนโยบายการเปิดประเทศภายในไตรมาสที่ 4 นี้อีกด้วย
นอกจากนี้ นายวิเศรษฐ์ยังได้มองหารายได้โอกาสจากธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ โดยร่วมสนับสนุนและพร้อมผลักดันการรุกตลาดธุรกิจขนส่งทางอากาศของไทยสมายล์ หรือสมายล์ คาร์โก้ (Smile Cargo) ให้บริการครอบคลุม 10 จังหวัดหลักที่มีความสำคัญ โดยเน้นย้ำการใส่ใจด้านบริการ ความรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ทำให้ไทยสมายล์เป็นสายการบินในประเทศที่ขนส่งสินค้าทางอากาศมากที่สุดในประเทศไทย

ยิ่งไปกว่านั้น แม้จะเป็นผู้บริหารที่มาจากสายงานขายที่มุ่งเน้นในด้านธุรกิจการขาย แต่นายวิเศรษฐ์ก็ยังคงสานต่อโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ของไทยสมายล์ เช่น โครงการ Smile for Life ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต ที่สนับสนุนบัตรโดยสารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในการผ่าตัดอวัยวะและการขนส่งอวัยวะเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ที่รอคอย โครงการความร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ในการขนส่งโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย และโครงการที่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในการขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ซึ่งเป็นภารกิจที่สามารถช่วยเหลือคนไทยที่สายการบินสามารถทำได้ ควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการสายการบินสีเขียวที่ไทยสมายล์ได้พัฒนาสินค้าและบริการมาตลอดระยะเวลา 5 ปี

ด้วยประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมการบินกว่า 30 ปี และได้รับการยอมรับในฐานะผู้บริหารที่มีจุดแข็งในด้านการขาย และการตลาดในภูมิภาคที่หลากหลาย การเข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้ของคุณวิเศรษฐ์ นอกจากจะได้เข้ามาสานต่อนโยบายด้านการเชื่อมต่อบริการกับการบินไทยอย่างไร้รอยต่อแล้ว ยังพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านต่างๆ รวมทั้งผลักดันงานด้าน Digital Transformation เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถแข่งขันในตลาดใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...