xs
xsm
sm
md
lg

ระบบรางยังไม่ฟื้น! คลายล็อก 1 ก.ย.ดันผู้โดยสารขยับ หวังผ่อนปรน เลิกเคอร์ฟิวกระตุ้นเดินทางเพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ระบบรางยังไม่ฟื้นหลัง ศบค.ผ่อนคลายเดินทางโดยยังจำกัดขนส่งได้ไม่เกิน 75% เผย 1 ก.ย. วันแรกคลายล็อกผู้โดยสารรวมทุกระบบเพิ่มจาก 2.89 แสนคน เป็น 3.43 แสนคนเท่านั้น ยังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีโควิดที่มีผู้โดยสารถึง 1.2 ล้านคน/วัน

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า จากที่มีประกาศกรมการขนส่งทางรางผ่อนคลายการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ให้สอดคล้องตามประกาศ ศบค.ที่ผ่อนคลายเรื่องการเดินทางของประชาชนมากขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2564 โดให้เพิ่มจำนวนผู้โดยสารในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น แต่ไม่เกิน 75% ของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่าง การมีระบบระบายอากาศที่ดี การแวะพักตามช่วงเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

โดยเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564 พบว่าปริมาณผู้โดยสารระบบขนส่งทางรางทุกระบบ ทั้งรถไฟ, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์, รถไฟชานเมืองสายสีแดง, รถไฟฟ้า MRT, รถไฟฟ้า BTS ในภาพรวมปรับเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ส.ค. ที่มีปริมาณผู้โดยสารรวม 289,695 คน เป็น 343,302 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคโควิด-19 ที่มีผู้โดยสารในระบบรางถึง 1.22 ล้านคน/วัน
 
ทั้งนี้ แยกเป็น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ผู้โดยสารเมื่อวันที่ 31 ส.ค.มีจำนวน 9,351 คน เพิ่มขึ้นเป็น 9,455 คน ในวันที่ 1 ก.ย. รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มีผู้โดยสาร 12,570  คน เพิ่มเป็น 14,445 คน รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง มีผู้โดยสาร 90,736 คน เพิ่มเป็น 104,758 คน รถไฟฟ้า BTS มีผู้โดยสาร 173,507 คน เพิ่มเป็น 210,291 คน ส่วนรถไฟชานเมืองสายสีแดง มีผู้โดยสารในระดับ 3,500 คนเท่าเดิม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ศบค.ยังคงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว ช่วง 21.00-04.00 น. ต่ออีกอย่างน้อย 14 วัน หลังจากวันที่ 1 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จำนวนผู้โดยสารในระบบรางยังเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่หากมีการผ่อนคลายหรือยกเลิกเคอร์ฟิวจะทำให้มีประชาชนเดินทางเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ระบบรางมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นไปด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...