xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดบีโอไอส่งเสริม ‘โกลว์’ ขยายลงทุนโรงไฟฟ้าโคเจนฯ 6,000 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บอร์ดบีโอไออนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนโครงการขยายกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) มูลค่าเงินลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาท ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจเนอเรชัน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ดบีโอไอ ได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนโครงการขยายกิจการของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจเนอเรชัน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 200 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 460 ตัน/ชั่วโมง มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 6,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018)

สำหรับภาพรวมในกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2564 มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจำนวนมากถึง 198 โครงการ หรือประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด และมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง 120,814 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 31 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา
กำลังโหลดความคิดเห็น...