xs
xsm
sm
md
lg

ดีพร้อมเร่งขับเคลื่อนเอสเอ็มอีขึ้นทะเบียน MiT ชิงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เร่งผลักดันเอสเอ็มอีไทยเชื่อมโอกาสคู่ค้าภาครัฐด้วยการรับรองสินค้าที่ผลิตในไทย หรือ Made in Thailand หวังให้สินค้าไทยเข้าชิงเม็ดเงินงบประมาณภาครัฐกว่า 1.77 ล้านล้านบาท เปิดรับสมัครแล้ววันนี้-25 กรกฎาคม 2564

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม
เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโอกาสและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับจากการค้าขายกับภาครัฐภายใต้นโยบายการส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในไทย หรือ Made in Thailand (MiT) จึงมอบหมายให้ ดีพร้อม (DIPROM) เร่งดำเนินการผลักดันผู้ประกอบการทั่วประเทศในเชิงรุก ทั้งการแนะนำ ประชาสัมพันธ์ และส่งต่อผู้ประกอบการเข้าสู่การรับรองสินค้า Made in Thailand ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการผ่านการรับรองไปแล้วกว่า 1,800 ราย จำนวนกว่า 10,000 รายสินค้า

“รัฐได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ที่ได้กำหนดให้พัสดุ MiT Thailand (MiT) พัสดุที่จัดทำขึ้นหรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ Thai SME-GP และพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Thai GPP เป็นพัสดุที่หน่วยงานรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนซึ่งคิดเป็นวงเงินงบประมาณ 1.77 ล้านล้านบาท ดีพร้อมในฐานะดูแลเอสเอ็มอีและเป็นผู้ซื้อในฐานะหน่วยงานรัฐจึงได้เร่งผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียน MiT ต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยได้สั่งการให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เข้ารับรอง” นายณัฐพลกล่าว

การจัดจ้างภาครัฐ ผู้ประกอบการต้องผ่านการรับรองและได้รับตราสัญลักษณ์ Made in Thailand เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้กระจายนโยบายดังกล่าวไปยังศูนย์ภาคทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ ในการประกาศใช้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศกฎกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสเป็นคู่ค้ากับภาครัฐเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย


นอกจากนี้ ดีพร้อมยังได้ริเริ่มจัดทำโครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม เพื่อพัฒนา เตรียมความพร้อมและยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนไทยเข้าสู่การรับรอง Made in Thailand ควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพให้ธุรกิจมีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทุกประเภท ทุกระดับ ให้ได้รับทราบและมีโอกาสเป็นคู่ค้ากับภาครัฐผ่าน 3 ช่องทางที่สำคัญ ได้แก่ การรับรอง Made in Thailand (MiT)โดย ส.อ.ท. การขึ้นทะเบียนเอสเอ็มอี Thai SME-GP ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการขึ้นบัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thai GPP ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด-19 และนำทางผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าถึงช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่ามหาศาล

โครงการยกระดับผู้ประกอบการสินค้าไทยให้ดีพร้อม เปิดรับสมัครแล้ววันนี้-25 กรกฎาคม 2564 ผ่าน https://forms.gle/x7DoGfkka21GSLcq6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 08-1807-1127 และ 08-9815-6597 หรือติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/dbcd.diprom และ www.dip.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...