xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ ให้บริการจดทะเบียนบริษัท ขอข้อมูลธุรกิจทางออนไลน์ งด walk in

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศงดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและบริการข้อมูลธุรกิจในรูปแบบ walk in ณ ส่วนให้บริการที่กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 ตั้งแต่ 20 ก.ค.-2 ส.ค.นี้ เน้นให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ยกเว้นกรณีนัดหมายล่วงหน้า หรือมีความจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการตามกฎหมาย สามารถเข้ารับบริการจากเจ้าหน้าที่ได้

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ในฐานะหน่วยงานราชการที่ให้บริการภาคธุรกิจและประชาชน ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด และเพื่อลดการออกนอกเคหสถานอันเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ จึงกำหนดแนวทางการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและบริการข้อมูลธุรกิจผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะงดให้บริการในรูปแบบ walk in ณ ส่วนให้บริการชั้น 3 และชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 ก.ค.-วันจันทร์ที่ 2 ส.ค. 2564 หรือตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.กำหนด

สำหรับการจดทะเบียนนิติบุคคล หากมีความประสงค์จะจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด สามารถดำเนินการผ่านทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดภัย โดยเข้าใช้งานผ่าน www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ “บริการออนไลน์” จากนั้นเลือก “การจดทะเบียนธุรกิจ” และ “จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์”

ทั้งนี้ กรณีที่ได้จองคิวหรือนัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง www.dbd.go.th และแอปพลิเคชัน DBD e-Service มาก่อนหน้านี้แล้ว สามารถเข้ามาติดต่อได้ตามที่นัดหมาย และหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการจดทะเบียนให้อยู่ภายใต้ช่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด สามารถเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ โดยผู้ใช้บริการต้องนำเอกสารมายื่นไว้ ณ จุดให้บริการที่กำหนด จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและติดต่อกลับไปตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้

ส่วนการขอใช้บริการข้อมูลธุรกิจ เช่น การออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสาร ขอให้ใช้บริการผ่านทางระบบ e-Service เท่านั้น โดยเข้าใช้งานผ่าน www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ “บริการออนไลน์” จากนั้นเลือก “การบริการข้อมูลธุรกิจ” และ “ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา” โดยสามารถเลือกช่องทางการรับเอกสารได้ 3 ช่องทาง คือ ไปรษณีย์ EMS, รูปแบบไฟล์ e-Certificate File และผ่านทางธนาคาร

“หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย หรือต้องการจะติดต่อส่วนให้บริการต่างๆ ของกรมฯ สามารถติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) โดยตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งกรมฯ ได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและตอบข้อซักถามผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มที่ เพื่อร่วมมือกันให้ภาคธุรกิจและประเทศไทยสามารถผ่านเหตุการณ์วิกฤตครั้งประวัติศาสตร์นี้ไปได้โดยเร็ว” นายทศพลกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...